Menu

Kilpailuaineiston analyysi

An analysis of the 1,715 competition submissions, created for the Guggenheim Helsinki Now exhibition

Guggenheim Helsinki -arkkitehtuurikilpailun tuloksena on syntynyt erittäin laaja nykyarkkitehtuurin tietovaranto. Kun finalistit oli valittu, Guggenheim-säätiö pyysi suomalaista arkkitehtia ja teoreetikkoa Martti Kallialaa ja amerikkalaista tieto- ja makututkijaa Hugo Liuta analysoimaan kilpailutöitä tästä näkökulmasta.

Analyysissa hyödynnettiin teknologiaa ja ihmismieltä, ja tulokset toivat uusia välineitä arkkitehtuurin arviointiin. Lopputuloksena syntyi kartta, joka tarjoaa näkymiä nykymuseoarkkitehtuurin teemoihin ja trendeihin.

Menetelmä 1: Korrespondenssianalyysi

Hugo Liu teki kunkin kilpailutyön konseptin kuvailuteksteistä tietokonelingvistisen analyysin. Prosessissa haettiin toistuvia avainsanoja, jotka ilmaisivat työn emotionaalista, yhteiskunnallista, tilallista ja ajallista lähestymistapaa. Ohessa on esimerkkejä tuloksista, joihin sisältyy myös finalistien ehdotuksista tehdyt analyysit.

Seuraavaksi Liu analysoi kuvailutekstit selvittääkseen niitä yhdistävät teemat. Kilpailutöiden keskinäisten suhteiden havainnollistamiseksi ne sijoitettiin X- ja Y-akseleille.

Menetelmä 2: Arkkitehtoninen Hahmontunnistus

Liun tietokoneanalyysien pohjalta Martti Kalliala kehitti uuden luokittelujärjestelmän kilpailutöiden ”persoonallisuustyyppien” määrittämiseksi. 60 nuorta arkkitehtia auttoi arvioimaan kaikki kilpailutyöt tämän Kallialan luoman järjestelmän mukaisesti. Kilpailutyöt kartoitettiin tietokoneella ja tulokset suhteutettiin nykyarkkitehtuurin teemoihin.