Menu

à Ajankohtaista

Guggenheim Helsinki -arkkitehtuurikilpailun finalistit julki

2. joulukuuta 2014

Solomon R. Guggenheim -säätiö on julkistanut Guggenheim Helsinki -museosta järjestettävän kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun ensimmäisen vaiheen tulokset. Riippumaton, 11-henkinen tuomaristo on yksimielisesti valinnut kuusi finalistia kilpailuun osallistuneiden 1 715 nimettömänä käsitellyn työn joukosta. Kilpailun toiseen vaiheeseen valitut työt ovat lähtöisin kaikkiaan seitsemästä eri maasta. Mukana on sekä uusia että vakiintuneempia arkkitehtitoimistoja, joiden kilpailutyöt avaavat uusia näkökulmia museoarkkitehtuuriin ja museon rooliin uudella vuosisadalla.

Osallistujat tarkastelivat kilpailun tehtävänantoa hyvin erilaisista lähtökohdista, mikä kuvastuu myös kilpailijoiden toimittamista töiden esittelyteksteissä. Tekstien suomenkieliset lyhennelmät on luettavissa alla:

GH-76091181 muodostuu kapeiden, veistoksellisten tornien kehästä, jonka sisään jää katedraalimainen tila. Tornien pintoja peittävät suomalaisen arkkitehtuurin historiaan viittaavat puupäreet. Valolla ja varjolla leikittelevät tornit muodostavat maalle ja merelle näkyvän arkkitehtonisen majakan. Niiden sisään jäävä keskusaukio on suojassa säältä ja tarjoaa erityislaatuisen tilan meren äärellä järjestettäville yleisötapahtumille. Näyttelytilat ovat torneihin sijoitetuissa puisissa huoneissa. Torneja yhdistävät sillat tarjoavat museovieraille tilan hengähtää taidekokemusten välillä kaupunki- ja satamamaisemia katsellen.

GH-5631681770 muuntaa sataman länsi- ja itärannat taloudellisen ja kulttuurisen toiminnan keskukseksi, jossa museo toimii linkkinä kaupungin ja satama-alueen välillä. Käsitys rakennuksesta staattisena objektina on vaihtunut ihmisten arjen mukana elävään ja muuttuvaan rakennukseen. Niinpä museon sisätilojen läpi kulkee katu, joka tekee museosta kansalaisille avoimen tilan. Tämä mahdollistaa museon järjestämän ja kaupunkilaisten vapaasti tuottaman ohjelmiston spontaanin yhdistymisen tehden museovieraista luovia, sisältöjä tuottavia tilankäyttäjiä.

GH-04380895 yhdistää museon ympäröivään kaupunkiin Tähtitorninvuoren puistoon johtavalla kävelysillalla sekä satamapromenadilla, joka voi myös toimia torina kesäaikaan. Museon ohjelmat ja näyttelyt järjestettäisiin paviljonkimaisissa rakennuksissa, jotka asettuvat maisemaan itsenäisinä ja erillisinä mahdollistaen vahvan yhteyden ulko- ja sisätilojen välillä. Kaukaa katsottuna rakennusten kiintopisteeksi nousee niiden keskellä oleva torni. Hiiltyneen puun käyttö julkisivussa herättää mielikuvia palon jälkeisestä uudistumisesta, jolloin metsät nousevat uudelleen vahvempina kuin koskaan.

GH-121371443 rakentuu suorakaiteen muotoisesta kaksikerroksisesta sisätilasta, joka kietoutuu verhomaisiin lasipaneeleihin. Julkisivun ja galleriatilojen väliin muodostuu ympäristön kannalta kestävä, luonnonvaloa tulviva julkinen tila. Rakennuksen ympäristöystävällisyys perustuu älykkääseen lasikuoreen, jossa hyödynnetään nanogeeliin perustuvaa eristeteknologiaa ja rullattavia lämpökaihtimia. Lasinen julkisivu tekee rakennuksesta erityislaatuisen ja antaa sille eteerisen ilmeen. Rakennuksen sisällä on nuorten, pohjoismaisten taiteilijoiden töitä esittelevä siipi, avara yleisöaula sekä veistospuutarha, jota ympäröi yleisöpalveluille varattu tila.

GH-1128435973 muodostuu kahdesta keskenään dialogia käyvästä tilasta. Alempi kerros hyödyntää muunneltuna jo olemassa olevaa Makasiiniterminaalia ja muodostaa rantapromenadille ulottuvan julkisen tilan. Tila on tarkoitettu opetuskäyttöön, kansalaistoiminnalle ja ideoiden kehittämiselle. Paalujen varaan rakennettu toinen kerros on terminaalirakennuksen ja arjen yläpuolella leijuvaa näyttelytilaa. Pitkä, suorakaiteen muotoinen tila muokkautuu joustavasti erilaisten näyttelyjen tarpeisiin ja heijastaa ajatusta museosta erillisenä tilana. Kaksijakoisen tilasuunnitelman myötä museo voisi kommunikoida yleisönsä kanssa tuottaen lisäarvoa ja merkityksiä.

GH-5059206475 hyödyntää Makasiiniterminaalin laminoitua puurakennetta puisessa uudisrakennuksessa, joka seuraa alkuperäisen rakennuksen geometrista muotoa. Museorakennus säilyttää puiston ja ympäröivien rakennusten nykyiset näkymät. Ehdotus hyödyntäisi tontin olemassa olevia olosuhteita ja loisi 31 huonetta: kahdeksan niistä olisi mitoiltaan 20 x 20 metriä, 18 taas 6,5 x 6,5 metriä, neljä 10 x 10 metriä ja yksi 40 x 100 metriä. Nämä tiukasti rajatut tilat yhdistyisivät toisiinsa erilaisten kestävään ajatteluun perustuvien lämpötilaolosuhteiden kautta. Jokaisella galleriatilalla olisi oma lämpötilansa ja ne muodostaisivat yhdessä erilaisten lämpötilojen kerrostuman.

Kilpailutöihin voi tutustua kokonaisuudessaan osoitteessa designguggenheimhelsinki.org/finalists.

”Avoin ja kansainvälinen kilpailu herätti ennennäkemättömän kiinnostuksen ja tuotti Helsingille upeita, innovatiivisia design-ideoita eri puolilta maailmaa. Tuomaristo on nyt valinnut kuusi syvällistä kilpailutyötä, joista jokainen tarjoaa kiinnostavia mahdollisuuksia Helsingin-museolle. Nämä työt haastavat meidät pohtimaan, millainen tulevaisuuden museo voisi olla. On erittäin kiinnostavaa nähdä, miten suunnittelijoiden visiot kehittyvät kilpailun edetessä. Haluamme myös kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet keskusteluun tulevaisuuden museosta tähän mennessä – niin töitä luoneita 1 715 kilpailijaa kuin jokaista verkkogallerian 200 000 vierailijaakin”, sanoo Solomon R. Guggenheim -säätiön ja -museon johtaja Richard Armstrong.

Guggenheim-säätiön, Suomen valtion, Helsingin kaupungin sekä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n asettaman tuomariston puheenjohtajana toimii professori ja Columbian yliopiston arkkitehtuurin, suunnittelun ja rakennusperinnön koulutusohjelman entinen dekaani Mark Wigley. Tuomariston muut jäsenet ovat Mikko Aho, arkkitehti ja Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikkö; Jeanne Gang, perustaja ja arkkitehti, Studio Gang Architects; Juan Herreros, professori ja perustaja, Estudio Herreros; Anssi Lassila, osakas ja arkkitehti, OOPEAA Office for Peripheral Architecture; Erkki Leppävuori, pääjohtaja, Teknologian tutkimuskeskus VTT; Rainer Mahlamäki, professori, arkkitehti, Lahdelma & Mahlamäki; Helena Säteri, ylijohtaja, ympäristöministeriö; Nancy Spector, apulaisjohtaja ja Jennifer and David Stockman -pääkuraattori, Solomon R. Guggenheim -säätiö; Yoshiharu Tsukamoto, perustaja ja arkkitehti, Atelier Bow-Wow sekä Ritva Viljanen, apulaiskaupunginjohtaja, Helsingin kaupunki.

”Jokainen finalistitöistä tarjoaa erottuvan ja omaperäisen tavan luoda uutta julkista tilaa Helsinkiin. Jokainen niistä myös haastaa Guggenheim-säätiön kehittämään ennennäkemättömiä tapoja museosisältöjen luomiseen. Osa töistä hyödyntää rohkeasti Makasiiniterminaalia tai nostaa eri tavoin esiin helsinkiläistä kulttuuria ja historiaa. Jotkut töistä yhdistävät julkista ja museotilaa tai luovat rohkeita vastakkainasetteluja perinteisten näyttelytilojen ja vielä kuvittelemattomille luomuksille tarkoitettujen tilojen välille. Jokainen finalistitöistä on kiinnostava ensimmäinen askel. Odotamme innolla, miten niitä kehitetään pidemmälle kilpailun seuraavassa vaiheessa”, sanoo tuomariston puheenjohtaja Mark Wigley.

Virallisessa lausunnossaan kilpailun verkkosivuilla tuomaristo toteaa: ”Finalistityöt edustavat useita eri näkökulmia. Osa suunnitelmista lähestyy museota kokeellisesti sen sisältöjen kautta ja suunnitelmien ulkomuoto tulee tarkentumaan vasta toisen vaiheen myötä. Osa töistä tarjoaa selkeämmän kuvan museon ulkoasusta, kun taas ehdotusten ohjelmallinen konsepti kehittyy vasta kilpailun toisessa vaiheessa. Kaikkia finalistitöitä yhdistää yksi teema, joka sai tuomariston puolelleen: pyrkimys laajentaa käsitystä siitä, mitä museo voi olla. Millaisin keinoin tämä uusi museo voi olla elävä, merkityksellinen, julkinen ja älyllisesti kiinnostava osa Helsinkiä? Mitkä töistä kehittyvät niin, että ne nousevat kaupungin arkkitehtonisten merkkirakennusten rinnalle?”

”Helsingillä on ollut suuri kunnia olla tämän arkkitehtuurikilpailun herättämän maailmanlaajuisen kiinnostuksen kohteena. Eteläsataman tontilla on valtava potentiaali, minkä kilpailutyöt ovat osoittaneet. Erityisesti minua on ilahduttanut kilpailun synnyttämä vilkas keskustelu arkkitehtuurin ja designin roolista kaupunkitilan kehittäjinä. Haluankin kiittää kilpailun järjestäjiä ja tuomaristoa kilpailun eteen tehdystä työstä”, sanoo Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen.

Finalistit

Kilpailua hallinnoiva Malcolm Reading Consultants nimesi toiselle kierrokselle jatkavat kilpailijat finalistitöiden julkistamisen yhteydessä. Toiseen vaiheeseen jatkavat toimistot on listattu alla aakkosjärjestyksessä:

  • AGPS Architecture Ltd. (Zürich, Sveitsi ja Los Angeles, Yhdysvallat)
  • Asif Khan Ltd. (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta)
  • Fake Industries Architectural Agonism (New York, Yhdysvallat ja Barcelona, Espanja ja Sydney, Australia)
  • Haas Cook Zemmrich STUDIO2050 (Stuttgart, Saksa)
  • Moreau Kusunoki Architect (Pariisi, Ranska)
  • SMAR Architecture Studio (Madrid, Espanja ja Länsi-Australia)

Euroopan unionin hankintasäädösten mukaisesti tuomaristo ei tiennyt kilpailijoiden nimiä vaan käsitteli työt niiden rekisteröintinumeroiden perusteella. Vaikka kuuden finalistin nimet on nyt julkistettu, ei nimiä ole yhdistetty töihin. Ennen voittajan valintaa tuomaristolle tai yleisölle ei tulla kertomaan, mikä toimisto kunkin työn on suunnitellut.

Finalistien esittelyt

AGPS Architecture Ltd. perustettiin vuonna 1984. Toimistoa johtavat Marc Angélil, Sarah Graham ja Manuel Scholl. Sen viimeisimpiin töihin lukeutuvat Portland Aerial Tram -köysirata Yhdysvaltain Oregonissa, Children’s Museum of Los Angeles, B35-kerrostalo Zürichissä, Züricihin kansainvälisen lentoaseman Dock Midfield -terminaali, Zürichin kansainvälinen koulu, Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n pääkonttorin laajennus Sveitsin Glandissa sekä urbaani kehityshanke Addis Abebassa.

Asif Khan Ltd. perustettiin vuonna 2007, jolloin toimiston johtaja Asif Khan valmistui Architectural Association School of Architecture -korkeakoulusta. Toimiston tunnetuimpiin töihin kuuluvat MegaFaces Pavilion Sotšin talviolympialaisissa 2014 (Cannes Lion Grand Prix for Innovation -palkinto), Coca-Cola Beatbox Pavilion Lontoon olympialaisissa 2008, Radiant Lines -teos Light in Winter -festivaaleilla Melbournessa 2014 (ehdolla Ison-Britannian paviljonkiin Milanon maailmannäyttelyssä 2015) sekä Parhelia for Swarovski -teos Design Miami -tapahtumassa.

Fake Industries Architectural Agonism perustettiin vuonna 2007. Sen perustajat ovat Urtzi Grau (opettaa Princeton School of Architecture- ja Cooper Union -korkeakouluissa) ja Cristina Goberan (opettaa Columbian yliopistossa). Toimisto on omistautunut ajatukselle, jonka mukaan rakennettu ympäristö nykyisellään ei tuo esiin julkisen tilan potentiaalia. Se on tuottanut useita näyttelyitä, kirjoituksia ja ehdotuksia sekä toteuttanut projekteja, joihin kuuluvat mm. Medellínin kaupungin uusi velodromi sekä Espanjassa sijaitsevan Aldea Moretin kaivoskylän yleiskaava Superphosphates.

Haas Cook Zemmrich STUDIO2050 perustettiin vuonna 2012. Toimistoa johtavat Martin Haas, David Cook ja Stephan Zemmrich. Sen tunnetuimpia töitä ovat Mannheimissa sijaitseva City Quarter 5 -kortteli, Alnaturan pääkonttori Darmstadtissa, Geometry Globalin pääkonttori Hampurissa, Rheinschloss Wohnturm -asuintalo Waldshutissa (rakenteilla) sekä Heidelbergissä sijaistevan Karlstorbahnhof-kulttuurikeskuksen uudelleensuunnittelu (hanke käynnissä).

Moreau Kusunoki Architectes perustettiin vuonna 2012. Toimistoa johtavat Kusunoki Hiroko ja Nicolas Moreau. Sen tunnetuimpia töitä ovat Beauvais’n uusi teatteri, Fonds Régional d’Art Contemporain -museo Marseillessa, Matsuri Boetie -ravintola Pariisissa sekä Renzo Pianon suunnitteleman uuden Palais de Justicen edustalla sijaitseva aukio Pariisin Porte de Clichyssä.

SMAR Architecture Studio perustettiin vuonna 2007. Toimistoa johtaa Fernando Jerez. Tunnetuimpiin töihin kuuluvat Scaffolder-niminen suunnitelma sosiaalisen asuntotuotannon näyttelyyn Madridissa (2006), sarja kestävän kehityksen mukaisia paviljonkeja Madridissa ja Barcelonassa vuosina 2006–2011 pidettyihin näyttelyihin ja messuihin (Paper Pavilion, Polyester Pavilion, Spiber Pavilion, Garden Pavilion) sekä Madridissa sijaitseva Pipe House (2013), jossa teollinen rakennus muutettiin asumiskäyttöön minimaalisilla kustannuksilla ja tilan henki säilyttäen.

Kilpailun seuraavat vaiheet

Finalistit vierailevat museolle ehdotetulla tontilla tammikuussa 2015. He saavat tuomariston palautteen pohjalta lisäohjeet ehdotustensa kehittämiseksi. Töistä on tuotettava pienoismallit maaliskuuhun 2015 mennessä. Voittajaehdotus tullaan julkistamaan kesäkuussa 2015. Voittaja palkitaan 100 000 euron suuruisella palkinnolla. Viisi muuta finalistia saavat 55 000 euron suuruiset palkkiot.

Kilpailun toiseen vaiheeseen jatkavat finalistityöt ja joukko tuomaristolta kunniamaininnan saaneita ehdotuksia esitellään yleisölle Helsingissä keväällä 2015 avautuvassa näyttelyssä. Kaikkien 1 715 kilpailutyön kuviin ja esittelyteksteihin voi tutustua kilpailun verkkosivuilla.

Guggenheim Helsinki -arkkitehtuurikilpailua hallinnoi lontoolainen Malcolm Reading Consultants.

Kilpailun tukijat

Guggenheim Helsinki -arkkitehtuurikilpailua ovat tukeneet Guggenheim Helsingin Tukisäätiö, Svenska kulturfonden, Guggenheim Helsinkiin -yhdistys, Louise ja Göran Ehrnroothin säätiö sekä yksityiset lahjoittajat, jotka eivät halua nimeään julkisuuteen. Erityiskiitos BMW Groupin kilpailulle osoittamasta tuesta.

Solomon R. Guggenheim -säätiö

Vuonna 1937 perustetun Solomon R. Guggenheim -säätiön tehtävä on lisätä taiteen, arkkitehtuurin ja visuaalisen kulttuurin tuntemusta ja arvostusta. Guggenheim haluaa tuoda tavalliset ihmiset lähemmäksi modernia ja nykytaidetta järjestämällä näyttelyitä ja taidekasvatusohjelmia sekä tekemällä tutkimuksia ja julkaisuja. Guggenheim-verkosto sai alkunsa 1970-luvulla, kun New Yorkin Solomon R. Guggenheim -museon rinnalle avattiin Venetsian Peggy Guggenheim -kokoelma. Tällä hetkellä museoverkostoon kuuluvat myös Guggenheim Museum Bilbao (avattu 1997) sekä Guggenheim Abu Dhabi (valmisteilla). Guggenheim-säätiö jatkaa kansainvälisiä yhteistyöhankkeitaan, joissa nykytaide, arkkitehtuuri ja design laajenevat museon seinien ulkopuolelle, kuten Guggenheim UBS MAP Global Art Initiative ja Robert H. N. Ho Family Foundationin kanssa toteutettu yhteistyö. Lisätietoja Guggenheim -säätiöstä löytyy osoitteesta guggenheim.org.

Malcolm Reading Consultants

Lontoolainen Malcolm Reading Consultants (MRC) on erikoistunut museoiden ja taideorganisaatioiden, kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden sekä voittoa tavoittelemattomien yhdistysten arkkitehtuurikilpailuihin. Yritys on hallinnoinut muiden muassa arkkitehtuurikilpailuja Iso-Britannian Shanghain maailmannäyttelyn paviljongille ja Moskovan ulkomaisen kirjallisuuden kirjastolle sekä Victoria & Albert -museon ja Glasgow School of Artin laajennuksille. MRC uskoo arkkitehtuurin kykyyn tuottaa uusia näkökulmia ja inspiroida. Guggenheim Helsinki -museosta järjestettävässä arkkitehtuurikilpailussa toimisto hallinnoi kilpailua tiiviissä yhteistyössä Guggenheim-säätiön, Helsingin kaupungin, Suomen valtion ja SAFA:n kanssa sekä varmistaa kilpailuprosessin itsenäisyyden. Lisätietoja saat osoitteesta malcolmreading.co.uk.

#1368
2. joulukuuta 2014

Lisätietoa

Kilpailun verkkosivut: designguggenheimhelsinki.org
Hankkeen verkkosivut: guggenheimhki.fi

Yhteystiedot medialle

Jukka-Pekka Myllys
Miltton
045 673 3056
jukka-pekka.myllys@miltton.fi

Tina Vaz
Solomon R. Guggenheim Foundation
+1 212 360 4284
tvaz@guggenheim.org