Menu

Tävlingen

Stiftelsen Solomon R. Guggenheim Foundation, Guggenheimstiftelsen, är internationellt beryktad för sina kritikerrosade utställningar och för de arkitektoniska prestationerna stiftelsens museibyggnader är.

“Som ett ökande populärt besöksmål framträder Helsingfors som Finlands flaggskepp. Ett utomordentligt utbildningssystem, entreprenörsanda samt drift för innovation gör Helsingfors till en förebild för städer runtom världen.”

Arkitekturtävlingen för Guggenheim Helsingfors var den första öppna internationella arkitekturtävlingen som Guggenheimstiftelsen arrangerade. Initiativet var ett uttryck för Guggenheimstiftelsens långa engagemang i arkitektur och design, och dess övertygelse om att enastående design kan överbrygga kulturskillnader och fräscha och liva upp den urbana miljön.

Tomten ligger i Södra hamnen, ett nationellt och kulturellt viktigt område, strax intill stadens historiska centrum och omedelbart synligt för alla besökare som anländer sjövägen.

Det föreslagna Guggenheim Helsingfors-museet skulle organisera och presentera internationellt betydande utställningar av konst från 1900- och 2000-talen, men också specialisera sig på nordisk konst och arkitektur. Inom Guggenheimstiftelsens internationella konstellation av museer – Solomon R. Guggenheim Museum i New York, Peggy Guggenheim Collection i Venedig, Guggenheim Museum Bilbao och ännu inte färdigställda Guggenheim Abu Dhabi – skulle Guggenheim Helsingfors vara det enda museet som aktivt inkluderar design och arkitektur i sitt verksamhetsprogram.

Ur ett globalt perspektiv har Helsingfors höjt sig till en stad att hålla ögonen på. Helsingfors, som är belägen på gränsen mellan öst och väst, har ett av de snabbast växande metropolområdena i Europa. Staden har nyligen gått in för ett ambitiöst men ändå varsamt förnyelse- och utvecklingsprogram, som innebär den största urbana förändringen i staden sedan den blev huvudstad i Finland för tvåhundra år sedan.

Tack vare sin aptit för innovationer, sitt exceptionella utbildningssystem, sin företagaranda och sin framgång i internationella mätningar av lycklighet är Helsingfors Finlands flaggskepp och ett exempel för städer över hela världen – och ett allt populärare resmål.

Tävlingsprocessen

Arkitekturtävlingen för Guggenheim Helsingfors organiserades i två faser. Den första fasen av tävlingen var en öppen inbjudan till kvalificerade arkitekter – som individer eller i lag – över hela världen. Deltagarna ombads skicka in ett förslag som bedömdes enligt fem huvudkriterier: stadsbild, arkitektur, användbarhet, hållbarhet och genomförbarhet.

Av rekordhöga 1,715 bidrag som skickades in till fas 1 valde juryn sex förslag att gå vidare till fas 2 i tävlingen. Dessa finalister fick ytterligare material och inbjöds till en tre dagars briefing i Helsingfors. De blev sedan ombedda att bygga vidare på sin design för den första fasen och att ta fram en miniatyr modell.

Bidragen till den andra tävlingsfasen presenterades vid Guggenheim Helsinki Now, en offentlig utställning som hölls i Konsthallen i Helsingfors från 25 april till 16 maj 2015. Efter utställningen samlades juryn i Helsingfors, där Parisbaserade Moreau Kusunoki Architectes utsågs till vinnare i tävlingen. Vinnaren fick ett honorar på 100 000 EUR och de fem övriga finalisterna mottog var och en ett honorar på 55 000 EUR.

Tävlingen omspände cirka ett år, från utlysandet den 4 juni 2014 till kungörelsen av vinnaren 23 juni 2015.

Guggenheim Helsinki-arkitekttävlingen finansierades och organiserades till fullo med hjälp av privata finansieringskällor. Tävlingen arrangerades av Guggenheimstiftelsen i samråd med Helsingfors stad, finska staten, Finlands Arkitektförbund (SAFA) och Malcolm Reading Consultants (MRC), en i London verksam specialist på arkitekturtävlingar. 

Competition Brief

  • Enastående, engagerande, originell design
  • Potential att bli ett landmärke i och en symbol för Helsingfors
  • Varsamhet gentemot de historiska områdena vid havet
  • Hållbar placering ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv
  • Starka band till den historiska stadskärnan, hamnen och den urbana omgivningen, som är uppenbara och njutbara under alla årstider,
  • En design inspirerad av nordiska ideal såsom öppenhet och tillgänglighet

Det skulle hålla högsta möjliga arkitektoniska kvalitet, bli en organisk del av staden och erbjuda offentliga utrymmen där lokalbefolkningen kan samlas och umgås. En framträdande tomt har reserverats för byggnaden vid den symboliska infarten till staden från havet och nära stadens historiska centrum. Södra hamnen som helhet är ett viktigt utvecklingsobjekt.

Byggnadens totala byggkostnad exklusive moms uppskattas till 130 miljoner euro, och tomtens areal är ca 18 520 m2. Museibyggnadens totala golvyta blir cirka 12 100 m2, av vilken cirka 4 000 m2 kommer att vara utställningslokaler. Alla delar av museet ska utformas med tanke på hur de stöder social växelverkan och konstupplevelser.

Museibyggnaden kommer att omfatta gallerier, en mångsidig förevisningssal, undervisningsutrymmen, en stor kafé-/barlokal, en mindre restaurang, kontor, konstnärsrum, förvaring för samlingar, en museibutik och andra utrymmen. Museet behöver också utomhusfaciliteter för visning av skulpturer och andra liknande projekt.

Finland är en föregångare inom hållbar bioekonomi. Deltagarna uppmuntrades således att använda trä, en av landets största resurser, på ett kreativt sätt i sin design samt att utnyttja den nyaste digitala tekniken. 

Beslutet

Efter att arkitekturtävlingen avslutats och vidare diskussioner förts med intressenter presenterade Helsingfors stad sitt nya förslag för Guggenheim Helsingfors-museet i November 2016. Liksom de tidigare förslagen innebar även det reviderade förslaget finansiering med både offentliga och privata medel. Den 30 November 2016 röstade Helsingfors stadsfullmäktige emot projektet.

Även om det inte finns vidare planer att bygga ett Guggenheim museum i Helsingfors, fortsätter Guggenheim-stiftelsen att främja kulturell dialog och kulturellt utbyte runtom världen genom stiftelsens museinätverk och internationella samarbeten, residensprogram för curatorer, kommissionsverksamhet, gemensamma kollektioner och övriga aktiviteter. Läs mer om Guggenheim Helsingfors bakgrund här.