Menu

Kontakter

Förfrågningar gällande tävlingen

Jayne Broomhall
Malcolm Reading Consultants
info@designguggenheimhelsinki.org
+ 44 (0) 20 7831 2998

Mediaförfrågningar

Jukka-Pekka
Myllys Miltton
jukka-pekka.myllys@miltton.fi
+358 45 673 3056

Obs: Under fas 1 av tävlingen är det inte tillåtet att kontakta anställda vid eller leverantörer till Solomon R. Guggenheim-stiftelsen. Alla sådana kontakter kan medföra diskvalificering.

Uppgifterna om tävlingen publiceras i enlighet med reglerna för upphandling som gäller i Europeiska unionen.

Tävlingens officiella språk är engelska.

Ladda ner tävlingsreglerna för fas 1 för fullständig information om inlämningen av tävlingsbidrag.

Arkitekturtävlingen kunde arrangeras tack vare stöd från stödstiftelsen för Guggenheim Helsingfors, föreningen Guggenheim Helsinkiin, Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse, Svenska kulturfonden och privatpersoner som vill förbli anonyma.

Samarbetshotellet för Guggenheim Helsingfors arkitekturtävlingen är Hotell Klaus K.