Menu

Evenemang

Programaktiviteter för Guggenheim Helsinki Now inkluderade en serie föredrag, evenemang och workshops som utformats för att engagera en rad åldersgrupper.

Past events

The Unsaturated Diskussion

May 15, 2015

Location: Taidehalli

Ett samtal om utövande av nutidskonst mellan konstnären Carsten Höller från Belgien och Daniel Birnbaum, direktör för Moderna Museet i Stockholm.

Deltagare: Carsten Höller (SE), Daniel Birnbaum (SE)


Play Today Föreläsning

May 9, 2015

Location: Taidehalli

Anföranden och diskussion om frågor kring lek, teknik, design och neurovetenskap för dagens barn, den första digitalt infödda generationen. 

Deltagare: Linda Liukas (Hello Ruby, FI), Hugo Liu (US)


Principles of Play Workshop för barn

May 9, 2015

Location: Taidehalli

Om programkod är dagens Legokloss – ett redskap för skapande – hur lär vi våra barn nyfikenhet, glädje och förundran? Linda Liukas, grundare av Hello Ruby, leder tre workshops, där barn i åldrarna 5–7 år får bekanta sig med teknik.

Deltagare: Linda Liukas (Hello Ruby, FI)


Guggenheim Helsinki Live Öppen Diskussion

May 7, 2015

Location: Helsingin Taidehalli

Demos Helsinki presenterade resultaten från diskussionerna under de tidigare Guggenheim Helsinki Live-evenemangen, samt ledde ett öppet samtal med Laura Kolbe, Leonard Ma och Troy Therrien om ämnena deltagande planering och urbanism i praktiken. 

Evenemanget hålls på finska och engelska.

Deltagare: Laura Kolbe (medlem av Helsingfors kommunfullmäktige, FI), Leonard Ma (arkitekt, FI), Juha Leppänen (DEMOS Helsinki, FI), Maria Ritola (DEMOS Helsinki, FI), Troy Conrad Therrien (Guggenheim, US)


Difference and Repetition: A Roundtable on Architecture, Society and Competition Rundabordsdiskussion

April 26, 2015

Location: Finlands arkitekturmuseum

Juulia Kauste, chef för Finlands arkitekturmuseum och Troy Conrad Therrien, kurator för arkitektur och digitala initiativ vid Solomon R. Guggenheim Museum och kurator för utställningen Guggenheim Helsinki Now, leder en rundabordsdiskussion om tävlingarnas funktion i nutidsarkitekturen och arkitekternas roll i samhället. 

Deltagare:  Bjarke Ingels (BIG, DK/US), Jeanne Gang (Studio Gang Architects, US), Marco Steinberg (Snowcone, FI), Pentti Kareoja (Ark-House, FI), Riina Palva (Verstas, FI), Juulia Kauste (Finlands arkitekturmuseum, FI), Troy Conrad Therrien (Guggenheim, US)


BIG Gang Föreläsning

April 25, 2015

Location: Ateneum

Bjarke Ingels, grundare av och chef för BIG Bjarke Ingels Group, och Jeanne Gang, grundare av och chef för Studio Gang Architecture samt medlem i juryn för arkitekturtävlingen för Guggenheim Helsingfors, kommer att hålla föredrag om sina arbeten. Efter föredragen hålls en frågestund under ledning av Pekka Timonen, direktör för Internationella designstiftelsen för världens designhuvudstad Helsingfors 2012. Evenemanget öppnas av Richard Armstrong, direktör för Solomon R. Guggenheim Museum och Solomon R. Guggenheim Foundation

Deltagare: Bjarke Ingels (BIG, DK/US), Jeanne Gang (Studio Gang Architects, US), Richard Armstrong (Guggenheim, US), Pekka Timonen (Designhuvudstaden Helsingfors, FI)