Menu

Analys av tävlingsdata

An analysis of the 1,715 competition submissions, created for the Guggenheim Helsinki Now exhibition

Arkitekturtävlingen för Guggenheim Helsingfors inspirerade till en mycket stor samling resultat av arkitektoniskt tänkande. Då finalisterna väl hade utsetts bad Guggenheimstiftelsen den finländska arkitekten och teoretikern Martti Kalliala samt den amerikanska datavetenskapsmannen och smakforskaren Hugo Liu att analysera alla inkomna bidrag från denna synpunkt.

Analysen, som utnyttjade en symbios av teknik och mänsklig intelligens, gav nya insikter i hur man kan bedöma arkitektur. Slutresultatet var en karta som erbjuder en inblick i teman och trender inom museiarkitekturen av idag.

Metod 1: Korrespondensanalys

Hugo Liu genomförde en datorlingvistisk analys av konceptbeskrivningen som varje deltagare i tävlingen skickat in. Processen sållade fram återkommande nyckelord som uttryckte bidragets emotionella, sociala, utrymmesrelaterade och temporala ambitioner. Här visas några exempel på resultaten, som också inkluderar analyser av de sex finalistbidragen.

Liu analyserade sedan bidragstexten i avseende på vanliga teman som förekom i många av bidragen. I ett försök att visualisera förhållandet mellan bidragen markerades projekten i ett enda fält.

Metod 2: Igenkänning Av Arkitektoniska Mönster

På basis av Lius datoranalyser utvecklade Martti Kalliala ett nytt klassifikationssystem för analys av byggnaders ”personlighetstyp”. Sextio unga arkitekter hjälpte till med analyserandet av alla bidrag enligt det systemet som Kalliala hade tagit fram. Bidragen prickades sedan in med dator, och resultaten relaterades till den nutida arkitekturens teman.