Menu

Finalister

Av de 1 715 anonyma bidragen som skickades in i den första fasen av tävlingen, utsåg juryn sex finalister; se Juryutslag 1. Dessa utvalda deltagare fick ytterligare anvisningar och vidareutvecklade sina bidrag under det andra skedet av tävlingen. De slutliga förslagen och de ursprungliga koncepten visas nedan. Tävlingsjuryn utsåg den vinnande designen efter att ha granskat de slutgiltiga förslagen; se juryns andra motivering.

Share on:
Facebook
Twitter