Menu

Jury

Helena Säteri

Helena Säteri

Överdirektör, Miljöministeriet

Helena Säteri är sedan 2008 överdirektör vid avdelningen för den byggda miljön vid Finlands miljöministerium. Innan hon tillträdde sin nuvarande post innehade Säteri flera olika poster vid ministeriet och som verksamhetsledare vid Finlands VVS-förbund och styrelsesekreterare vid den nordiska kommittén för byggbestämmelser. Hon har verkat som jurymedlem i flera arkitekturtävlingar både i Finland och utomlands. Senast har Säteri varit en av ordförandena i en projektgrupp som ska utveckla förvaltningen i huvudstadsregionen och deltagit i ERA17 – en nationell verksamhetsplan för energismarta byggnader.

Photo: Olli Häkämies