Menu

Jury

Ritva Viljanen

Ritva Viljanen

Vice stadsdirektör, Helsingfors stad

Ritva Viljanen är biträdande stadsdirektör på Helsingfors stad med ansvar för skol- och kulturfrågor. Innan Viljanen blev biträdande stadsdirektör arbetade hon som kanslichef vid inrikesministeriet (2003-2012) och överdirektör vid Befolkningsregistercentralen (1997-2003). Dessförinnan innehade hon olika poster vid finansministeriet, justitieministeriet och inrikesministeriet. Viljanen har suttit i ett stort antal kommittéer och arbetsgrupper. För närvarande är hon bl.a. styrelseordförande i stiftelsen för musikhuset, ordförande i styrgruppen för centrumbiblioteket och medlem av Finska kulturfondens förvaltningsråd. Hon var också ordförande för den internationella arkitekturtävlingen för Centralbiblioteket i Helsingfors.

Photo: Pertti Nisonen