Menu

à Aktuellt

Moreau Kusunoki Architectes bidrag vinnare av den historiska internationella arkitekttävlingen för Guggenheimmuseet i Helsingfors

23 juni, 2015

(Helsingfors den 23 juni 2015) – Guggenheim Helsinki-arkitekttävlingen, som inleddes i juni 2014 och fick rekordartade 1 715 bidrag från över 77 länder, avgjordes idag då Solomon R. Guggenheim Foundation offentliggjorde det vinnande konceptet: en arkitektur som bjuder in besökarna att interagera med konsten och programmen på museet. Byggnaden består av en inomhusgata kantad av en samling sammankopplade paviljonger och torg. Till fasaden på byggnaden används inhemskt kolbehandlat trä och glas. Byggnaden, som är i harmoni med miljön, består av nio låga paviljonger och ett fyrliknande torn. Det är sammankopplat med Observatoriebergets park via en ny gångbro och byggnaden förenas med Södra kajen genom en strandpromenad längs med vattnet. Det vinnande bidraget bland de sex finalisterna har ritats av arkitektbyrån Moreau Kusunoki Architectes, grundad i Paris år 2011.

”Å Guggenheimstiftelsens vägnar vill jag framföra varma gratulationer till Moreau Kusunoki för att ha levt upp till målen i arkitekttävlingen med en sådan elegans, sensitivitet och tydlighet,” sade Richard Armstrong, direktör för Solomon R. Guggenheim-museet och -stiftelsen. ”Jag vill också tacka de övriga fem finalisterna för deras fina bidrag och alla arkitekter som deltagit i tävlingen. Sällan har man funnit en sådan koncentration av arkitektonisk talang i en arkitekturtävling. Nästan två tusen designers från hela världen ägnade sin tankeverksamhet åt framtiden för Södra kajen i Helsingfors och möjligheterna att uppföra ett museum för 2000-talet. Genom att lägga upp alla bidrag i tävlingen på nätet har vi också bidragit till att skapa en enorm källa till material som är fritt tillgängligt för arkitektstuderande och forskare. Vi är också övertygade om att, även om själva tävlingen nu är över, är detta bidrag till den arkitektoniska diskursen och den breda allmänhetens uppfattning om arkitektur bara en början.”

Elvamannajuryns beslut om vinnaren av tävlingen utannonserades av juryns ordförande Mark Wigley, professor och dekanus emeritus på Graduate School of Architecture, Planning and Preservation på Columbia University, på en presskonferens på restaurang Palace – ett betydande arktitektoniskt verk av 1900-talsmodernism belägen bredvid den föreslagna platsen för museet i Södra kajen.

”Moreau Kusunoki har namngett förslaget ’Art in the City’, ett namn som sammanfattar de kvaliteter som juryn beundrade i designen”, sade Wigley, ”Vattnet, parken och stadsområdet som omgärdar byggnaden står i dialog med den, och varje paviljong är placerad på ett sätt som gör att den smälter in i stadens rutnät. Designen genomsyras av en känsla av samhörighet och liv som är i linje med målet att hedra det finska folket och skapa ett museum för framtiden.”

Juryns beslut

Juryn utsåg ”Art in the City” till vinnande bidrag genom majoritetsröstning. Enligt det officiella juryutlåtandet som kan läsas på tävlingens webbplats är ”Art in the City” uppbyggt kring en övertäckt gata som kan utvidgas och begränsas efter samverkan med de diskreta paviljongerna, som är ”särpräglade och moderna” till form och material. Juryn ansåg att ”utformningen hyser en djup respekt för platsen och omgivningarna och skapar en fragmenterad, icke-hierarisk helhet av sammanlänkade paviljonger där konsten och samhället kan mötas och interagera.”

I linje med upphandlingsreglerna i EU och Finland hölls alla bidrag i den öppna tävlingen strikt anonyma under tävlingsprocessen. I december 2014 namngav Guggenheim de arkitektföretag som låg bakom de sex finalistbidragen, men inte vilket projekt de utformat. Juryn kände inte till att Moreau Kusunoki var firman bakom den vinnande designen förrän efter att vinnaren hade valts ut.

Vinnande team

I ett gemensamt uttalande sade Nicolas Moreau och Hiroko Kusunoki följande: ”Tack vare den djärva vision som delas av Solomon R. Guggenheim Foundation och Helsingfors stad erbjöd den internationella öppna tävlingsprocessen en unik utmaning för arkitekter världen över att delta i detta enastående projekt. Sådana här evenemang ger arkitekter stort hopp. Vi är mycket glada över, och det är en stor ära för oss, att ha blivit utvalda bland 1 715 bidrag. Vi gläder oss åt att dela denna seger med alla de människor vi samarbetar med: vår personal, våra samarbetspartner och våra kunder. Detta stora äventyr har gett oss energi, glädje och drömmar. Nu fortsätter äventyret tillsammans med Solomon R. Guggenheim Foundation, invånarna i Helsingfors och alla de som älskar arkitektur och konst.”

Nicolas Moreau och Hiroko Kusunoki grundade Moreau Kusunoki Architectes i Paris år 2011. Kusunoki, som har sin examen från Shibaura Institute of Technology i Tokyo, inledde sin karriär i Shigeru Bans studio. Moreau, som praktiserat på Ecole Nationale d’Architecture de Belleville i Paris, har arbetat i SANAAs och Kengo Kumas studior. 2008 lämnade Moreau och Kusunoki Tokyo för att öppna Kengo Kumas kontor i Frankrike. Några betydande projekt som Moreau Kusunoki Architectes har genomfört är teatern i Beauvais, House of Cultures and Memories in Cayenne, Polytech Annecy-Chambéry i Bourget-du-Lac och torget framför Justitiepalatset i Porte de Clichy i Paris (ritat av Renzo Piano). Som vinnare av tävlingen får Moreau Kusunoki en prissumma på 100 000 euro (cirka 109 000 dollar). De övriga finalisterna får 55 000 euro (cirka 60 000 dollar) vardera. AGPS Architecture ltd. (Zürich och Los Angeles; GH-1128435973), som fick andrapriset av juryn för sitt bidrag; Asif Khan Ltd. (London; GH-121371443); Fake Industries Architectural Agonism (New York, Barcelona, och Sydney; GH-5059206475); Haas Cook Zemmrich STUDIO2050 (Stuttgart; GH-76091181) och SMAR Architecture Studio (Madrid och Västra Australien; GH-5631681770).

1 juli 2015 kommer Solomon R. Guggenheim Museum i New York att hålla ett gratis evenemang för allmänheten med Hiroko Kusunoki och Nicolas Moreau för att fira segern.

Nästa steg

”Jag tackar Guggenheimstiftelsen för förverkligandet av den största arkitekturtävlingen som någonsin arrangerats i Finland och som internationellt sett även varit exceptionellt omfattande. Dessutom vill jag tacka alla arkitekter som deltagit i tävlingen för de tolkningar som skapats för möjligheterna kring Södra kajen i Helsingfors. Jag är glad över den livliga diskussion som arkitekturtävlingen väckt och gratulerar vinnaren varmt. Guggenheim Helsingfors-museet har potentiellt en märkbart positiv inverkan för Helsingfors och hela Finland,” säger Helsingfors stadsdirektör Jussi Pajunen.

På presskonferensen i Palace berättade Ari Lahti, ordförande för understödsstiftelsen för Guggenheim Helsingfors, att mer än en tredjedel av stiftelsens medelinsamlingsmål redan insamlats. Stiftelsen har åtagit sig att ur privata källor samla in medel för att finansiera den föreslagna licensavgiften på 30 miljoner dollar, som bl.a. skulle garantera Helsingforsmuseet användningsrätt av Guggenheims samlingar samtprogram- och kuratorsamarbete med de övriga Guggenheimmuseerna globalt. ”Vi är säkra på att Guggenheim Helsingfors vore en smart investering för Helsingfors och Finlands framtid. Museet skulle förstärka vår roll som designhuvudstad, förvandla den nuvarande parkeringsplatsen till en fin samlingsplats för stadsborna, ge samtliga invånare en möjlighet att uppleva kultur samt tillföra märkbara direkta och indirekta ekonomiska effekter i form av skatteintäkter, ekonomisk aktivitet samt nya arbetsplatser. Denna extraordinära arkitektoniska design av Moreau Kusunoki visar oss vägen mot dessa mål, och framgångarna i medelinsamlingen visar ett växande stöd för projektet. Vi är nöjda med hur medelinsamlingen framskridit, och är övertygade om att vi kommer att nå våra målsättningar med kampanjen.

Hittills har ett flertal organisationer och privatpersoner bundit sig till att stöda Guggenheim Helsingfors-museet. Dessa innefattar Södra Finlands Turism- och Restaurangföretagare, Kämp Group, Lapland Hotels, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa, Nordic Choice Hotels & Arthur Buchardt, Restel, Royal Ravintolat, Ravintolakolmio -ryhmä, Scandic Hotels, SOK samt Chaim Katzman, Jari Ovaskainen, Rafaela Seppälä och Kaj Forsblom.

Guggenheim Helsinki-arkitekttävlingen finansierades och organiserades till fullo med hjälp av privata finansieringskällor. Tävlingen arrangerades av Guggenheimstiftelsen i samråd med Helsingfors stad, finska staten och Finlands Arkitektförbund (SAFA). Guggenheimstiftelsens önskan är att de fortsatta diskussionerna om de utgångspunkter för hur det föreslagna museet kunde bli en intressant investering för Finland nu förs mellan de finska intressenterna. Möjliga finansieringsmodeller som föreslagits av Guggenheim 2013 innefattar både privata och offentliga finansieringskällor, däribland den icke-vinstdrivande stiftelsen Understödsstiftelsen för Guggenheim Helsingfors.

Tävlingens höjdpunkter

Sedan lanseringen i juni 2014 har Guggenheim Helsinki-arkitekttävlingen fungerat som katalysator för en dialog inom ramen för en rad olika program i Finland och i USA, som innefattar över 20 föreläsningar, paneldebatter, workshoppar och symposier.

Materialet från samtliga 1 715 tävlingsbidrag har gjorts offentligt tillgängligt genom tävlingens officiella webbplats, designguggenheimhelsinki.org, som hittills har haft över 4 miljoner visningar. Materialet till mer än 500 av bidragen finns tillgängliga som öppna data på github.com/Guggenheim-Helsinki, med tävlingsdeltagarnas tillåtelse.

Mellan den 25 april och den 16 maj 2015 hölls Guggenheim Helsinki Now, en öppen och gratis utställning i Helsingfors Konsthall, som välkomnade över 6 000 besökare och bestod av tio offentliga program. Över 1 800 besökare på utställningen delade med sig av sina åsikter om finalisternas bidrag och cirka 1 400 besökare använde den särskilt framtagna utställningsappen, The Matchmaker Game, som på ett lekfullt sätt matchade användarna med ett av de sex tävlingsbidragen utifrån en uppsättning frågor om deras personlighet. I denna inofficiella och informella omröstning utanför juryns bedömning visade sig ”Art in the City” vara det populäraste av finalistbidragen bland besökarna på utställningen.

De övriga jurymedlemmarna är arkitekt Mikko Aho, stadsplaneringsdirektör i Helsingfors stad; arkitekt Jeanne Gang, Jeanne Gang, grundare av och huvudägare i Studio Gang Architects; professor Juan Herreros, grundare av Estudio Herreros; arkitekt Anssi Lassila, delägare i OOPEAA Office for Peripheral Architecture; generaldirektör Erkki Leppävuori, Tekniska forskningscentralen VTT; professor och arkitekt Rainer Mahlamäki, Lahdelma & Mahlamäki; överdirektör Helena Säteri, miljöministeriet; Nancy Spector, Deputy Director och Jennifer and David Stockman Chief Curator, Solomon R. Guggenheim Foundation; arkitekt Yoshiharu Tsukamoto, grundare av Atelier Bow-Wow samt biträdande stadsdirektör Ritva Viljanen, Helsingfors stad.

Malcolm Reading Consultants från London administrerar arkitekturtävlingen för Guggenheim Helsingfors. Arkitekturtävlingen för Guggenheim Helsingfors är möjlig tack vare stöd från stödstiftelsen för Guggenheim Helsingfors, Svenska kulturfonden, föreningen Guggenheim Helsinkiin, Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse och privata donatorer som vill förbli anonyma. Ett särskilt tack till BMW Group för dess stöd till tävlingen.

Stiftelsen Solomon R. Guggenheim Foundation

Stiftelsen Solomon R. Guggenheim Foundation, som grundades år 1937, har som syfte att främja förståelsen för och uppskattningen av konst, i första hand modern konst och nutidskonst, genom utställningar, utbildningsprogram, forskningsverksamhet och publikationer. Guggenheimnätverket, som bildades på 1970-talet då Peggy Guggenheim Collection i Venedig anslöt sig till Solomon R. Guggenheim Museum i New York, har sedermera utvecklats ytterligare med Guggenheimmuseet i Bilbao (öppnat 1997) och Guggenheim Abu Dhabi (under byggnad). I framtiden kommer Guggenheimstiftelsen att inleda ytterligare samarbetsprojekt som tar nutidskonst, design och arkitektur ut från museerna, som exempel Guggenheim UBS MAP Global Art Initiative och samarbetet med stiftelsen Robert H. N. Ho Family Foundation Chinese Art Initiative. Mer information om stiftelsen finns på webbplatsen guggenheim.org.

23 juni 2015

Ytterligare information

Tävlingens officiella webbplats: designguggenheimhelsinki.org
Projektets webbplats: designguggenheimhelsinki.org/exhibition
Projektets webbplats: guggenheimhki.fi
#guggenheimhki

Presskontakt

Jukka-Pekka Myllys
Miltton (358) 45 673 3056
jukka-pekka.myllys@miltton.fi

Tina Vaz
Solomon R. Guggenheim Foundation
1 212 360 4284
tvaz@guggenheim.org