Menu

à Aktuellt

Guggenheimstiftelsen: 1715 bidrag inlämnade till arkitekturtävlingen för Guggenheim Helsingfors

17 september 2014

Stiftelsen Solomon R. Guggenheim Foundation meddelade i dag att 1715 bidrag hade lämnats in till den första fasen av den öppna internationella arkitekturtävlingen i två faser som gäller ett Guggenheimmuseum i Helsingfors. Antalet bidrag är det största som någonsin lämnats till en tävling av detta slag. Större än de 1557 som år 2002 lämnades in till arkitekturtävlingen för Grand Egyptian Museum, Giza-museet, eller de 544 som år 2012 lämnades in till tävlingen för Helsingfors Centralbibliotek, den största arkitekturtävlingen någonsin i Helsingfors.

Den första fasen av tävlingen var öppen för kvalificerade arkitekter – som individer eller i lag – över hela världen. De anonyma bidragen skulle lämnas in senast 10 september 2014 och enligt frivilliga uppgifter från 70 procent av tävlingsdeltagarna kom bidragen från 77 länder. De flesta deltagarna kom från Förenta staterna, Italien, Finland, Britannien, Frankrike och Japan.

”Då vi utlyste tävlingen för det föreslagna Guggenheimmuseet i Helsingfors, hoppades vi att den kunde inspirera arkitekter över hela världen – både nya och etablerade – att föreställa sig hur ett museum för detta sekel kunde te sig och inspirera till ett globalt utbyte av tankar om arkitektur och dess traditioner, urbanism, offentliga byggnader och städernas framtid”, säger Richard Armstrong, direktör för Solomon R. Guggenheim Museum och Solomon R. Guggenheim Foundation. ”Vi är förbluffade över och ödmjuka inför den enorma responsen på inbjudan till tävlingen, och vi ser fram emot att delta i en detaljerad och offentlig genomgång av bidragen under de kommande månaderna.”

Tävlingen som utlystes 4 och 5 juni vid evenemang i Helsingfors och vid arkitekturbiennalen i Venedig är det första i sitt slag för Guggenheimstiftelsen som hittills aldrig har arrangerat en öppen arkitekturtävling. Den utgör också en viktig milstolpe i Guggenheims långa engagemang i arkitektur och design, som har resulterat i berömda byggnader av Frank Lloyd Wright och Frank Gehry såväl som i den banbrytande kolfiberkonstruktionen som Atelier Bow-Wow skapade för BMW Guggenheim Lab, ett globalt spjutspetsinitiativ med offentliga gratisprogram och stadsprojekt, som anknyter till olika aspekter på urbant liv, som tog Guggenheimstiftelsens utbildningssträvanden ut till gatorna i New York, Berlin och Mumbai.

”Gensvaret på tävlingen har varit magnifikt, och vi är djupt imponerade av det arbete och den omsorg som de tävlande har lagt ned på sina bidrag”, säger tävlingens arrangör Malcolm Reading, vd för i London verksamma Malcolm Reading Consultants. “Finlands oklanderliga rykte som designland, Guggenheimstiftelsens konsekventa engagemang i detta initiativ och den unika tomten vid den symboliska porten från havet till staden är alla element som formar detta fascinerande projekt och som i kombination har inspirerat och motiverat arkitekter från oerhört vitt skilda kulturer.”

”Med tanke på den finländska designtraditionen och vår tradition med öppen konkurrens är det mycket positivt att just Helsingfors är i brännpunkten för den globala diskussionen”, säger Helsingfors stadsdirektör Jussi Pajunen. “Vi förväntar oss att tävlingsbidragen – från både Finland och utlandet – talar sitt tydliga språk om arkitekturens omvandlande kraft.”

Juryprocessen

Det nästa steget i tävlingen är att den oberoende elvahövdade tävlingsjuryn sammanträder i början av november i Helsingfors för att bedöma bidragen i Fas Ett och välja de sex tävlingsbidrag som går vidare till Fas Två. Den mångsidigt sammansatta tävlingsjuryn som utsetts av Guggenheimstiftelsen, finska staten, Helsingfors stad och Finlands Arkitektförbund SAFA, består av både praktiserande och akademiska arkitekter, konstnärer och lokala experter på urbana förhållanden och stadsplanering, hållbar utveckling samt Helsingforspolitik och finländsk politik.

Deltagarna uppmanades lämna kreativa och innovativa bidrag som har starka band till Helsingfors historiska stadskärna, Södra hamnen och stadsmiljön och som uttrycker nordiska ideal. Bidragen bedöms anonyma på basis av deras arkitektoniska design, deras relation till byggplatsen och till stadsbilden, deras tillgänglighet och hållbarhet (en del kriterier handlar om användningen av material) och deras genomförbarhet, enligt riktlinjerna som fastställs i tävlingsuppdraget.

”Responsen på tävlingen understryker arkitekturens unika förmåga att väcka fantasin och främja en kontinuerlig offentlig dialog om hur vi vill att våra städer och vår byggda miljö ska se ut”, säger juryns ordförande Mark Wigley, professor och f.d. dekanus vid Graduate School of Architecture, Planning and Preservation vid Columbia University. ”Som jurymedlemmar har vi privilegiet och ansvaret att utvärdera koncepten som har lämnats in, och vi ser fram emot att få studera deras potential för både Helsingfors och för museidesign i allmänhet.”

Finalisterna

Tävlingsbidragen som går vidare till Fas Två i tävlingen presenteras i Helsingfors vid en mediaträff den 2 december 2014. I enlighet med EU-reglerna för anskaffning kommer namnen på lagen eller individerna som gått vidare att publiceras, men de kommer inte att paras med sina respektive bidrag. Designerna som gått vidare till finalfasen kommer att beredas tillfälle att bekanta sig med den föreslagna museitomten i december, och har sedan tid till mars 2015 att lämna sina slutliga bidrag.

Vinnaren

Det vinnande bidraget kungörs i juni 2015. Vinnaren får ett pris på 100 000 euro. De fem övriga finalisterna får 55 000 euro var.

Offentliga program och engagemang

Under hösten och vintern kommer allmänheten att ha flera möjligheter att bekanta sig med bidragen som lämnats i Fas Ett samt med annat som anknyter till arkitekturtävlingen för Guggenheim Helsingfors och till museiarkitektur i allmänhet:

Inom ramen för en programserie med temat Framtidsmuseum som ordnats tillsammans med Guggenheimstiftelsen har Aalto-universitetet bjudit in Joel Sanders, Professor Adjunct, Yale School of Architecture; han håller en öppen föreläsning den 24 september kl. 17.00. Juan Herreros, medlem av tävlingsjuryn och fakultetsprofessor vid arkitektskolan i Madrid och Full Professor på Graduate School of Architecture vid Columbia University talar den 30 oktober kl. 18.00. Båda föreläsningarna hålls vid institutionen för arkitektur vid Aalto-universitetet, Otsvängen 1 X, auditorium A1,

  • Den 7 oktober kommer Guggenheimstiftelsen att hålla en inledande Wikipedia-skrivstuga, till vilken Wikipediaskribenter, arkitekter, vetenskapare inom arkitektur, representanter för medier, museer och museianställda är välkomna att utvidga och förbättra materialet om museiarkitektur på Wikipedia samt diskutera inverkan av nya museibyggnader, utvidgningar och renoveringar och museiarkitekturens inverkan på exponeringen av konst och publikupplevelsen. Skrivstugan hålls kl. 14–20 i salen New Media Theater vid Solomon R. Guggenheim Museum i New York. Bland talarna märks William Menking, grundare av och chefredaktör för The Architect’s Newspaper, och Cara Cragan, ledare för arkitekturprojekten i Helsingfors och Abu Dhabi vid Solomon R. Guggenheim Foundation.
  • Den 15 oktober kommer Joel Sanders, Professor Adjunct, Yale School of Architecture, att leda en paneldiskussion kring tävlingen om Guggenheim Helsingfors och museiarkitekturens framtid som ordnas på Center for Architecture i anknytning till den månadslånga arkitekturfestivalen Archtober i staden New York med aktiviteter, program och utställningar. Bland paneldeltagarna märks jurymedlemmarna Nancy Spector, Deputy Director och Jennifer and David Stockman Chief Curator, Solomon R. Guggenheim Foundation, och Jeanne Gang, grundare av och huvudägare i Studio Gang Architects samt Cara Cragan, ledare för arkitekturprojekten i Helsingfors och Abu Dhabi vid Solomon R. Guggenheim Foundation.
  • I slutet på oktober kommer ett galleri på inlämnade bidrag att publiceras på arkitekturtävlingen för Guggenheim Helsingfors webbplats i samband med vilket allmänheten får tillfälle att utse och offentliggöra sina egna favoriter. Tävlingens webbplats har haft 77 000 besökare från hela världen sedan den öppnades 4 juni 2014.
  • Serien Guggenheim Helsinki Live, som inleddes i oktober 2013 för att inspirera till allmän debatt om och tankar kring det föreslagna museiprojektet, kommer att fortsätta våren 2015 med evenemang i Helsingfors och andra städer i Finland. Dessutom planeras under våren 2015en utställning i Helsingfors över de sex finalförslagen i arkitekturtävlingen.

Stiftelsen Solomon R. Guggenheim Foundation

Stiftelsen Solomon R. Guggenheim Foundation, som grundades år 1937, har som syfte att främja förståelsen för och uppskattningen av konst, i första hand modern konst och nutidskonst, genom utställningar, utbildningsprogram, forskningsverksamhet och publikationer. Guggenheimnätverket, som bildades på 1970-talet då Peggy Guggenheim Collection i Venedig anslöt sig till Solomon R. Guggenheim Museum i New York, har sedermera utvecklats ytterligare med Guggenheimmuseet i Bilbao (öppnat 1997) och Guggenheim Abu Dhabi (under byggnad). I framtiden kommer

Guggenheimstiftelsen att inleda ytterligare samarbetsprojekt som tar nutidskonst, design och arkitektur ut från museerna, som exempel Guggenheim UBS MAP Global Art Initiative och samarbetet med stiftelsen Robert H. N. Ho Family Foundation Chinese Art Initiative. Mer information om stiftelsen finns på webbplatsen guggenheim.org.

Malcolm Reading Consultants

I London verksamma Malcolm Reading Consultants (MRC), har specialiserat sig på arkitekturtävlingar för konst- och andra museer och ideella organisationer. Victoria and Albert Museum, Glasgow School of Art, Storbritanniens paviljong på världsutställningen i Shanghai och biblioteket för utländsk litteratur i Moskva är några exempel på objekt för tävlingar som företaget har hållit i. MRC tror att design kan skapa nya synsätt och verka som inspirationskälla. I anknytning till arkitekturtävlingen för Guggenheimmuseet i Helsingfors är konsultföretagets roll att samarbeta med intressenter i Guggenheimstiftelsen, Helsingfors stad, den finska staten och Finlands Arkitektförbund (SAFA) och att säkerställa att tävlingsprocessen är helt oberoende av intressenterna. Mer information finns på webbplatsen malcolmreading.co.uk.