Menu

à Aktuellt

Utställningen Guggenheim Helsinki Now presenterar i april-maj i Konsthallen i Helsingfors de bästa bidragen till arkitekturtävlingen

12 februari 2015

Stiftelsen Solomon R. Guggenheim Foundation ordnar i Helsingfors Konsthall 25 april – 16 maj en öppen och avgiftsfri utställning, Guggenheim Helsinki Now, kompletterad med diskussioner, evenemang och förevisningar riktade till olika åldersgrupper. Vid utställningen offentliggörs för första gången finalisternas slutliga bidrag till arkitekturtävlingen för Guggenheim Helsingfors. Dessutom visas vid utställningen 15 tävlingsbidrag som fick hedersomnämnande av juryn. Utställningsbesökarna kan också bekanta sig med interaktiva installationer, som analyserar och tolkar data som samlats in från samtliga 1 715 inlämnade tävlingsbidrag.

“Arkitekturtävlingen och utställningen kring den som nu arrangeras handlar inte enbart om hurudan byggnad ett Guggenheim Helsingfors-museum kunde vara. Vårt syfte är att tillsammans med publiken dryfta nya möjligheter att utnyttja arkitektur och konst på det unika strandområdet i Helsingfors. Vi vill väcka diskussion om tävlingsbidragen och deras möjligheter samt om hurudant framtidens museum kunde vara. Utställningen belyser också de synpunkter på vilka juryn baserar sitt val av segrare, berättar Richard Armstrong, direktör för Solomon R. Guggenheim Museum och Solomon R. Guggenheim Foundation.

”Också om det inte ännu finns något Guggenheim Helsingfors-museum, erbjuder det en intressant grund för diskussioner om nutida och framtida arkitektur och om museernas roll på 2000-talet”, konstaterar Ari Wiseman, biträdande direktör vid stiftelsen Solomon R. Guggenheim Foundation. “Utställningen och de till den anknutna publikevenemangen och undervisningstillfällena är ett utmärkt exempel på de mångsidiga publikprojekten som är så centrala för Guggenheimstiftelsens verksamhet och som vi hoppas kunna utveckla i helt nya riktningar i Helsingfors.”

Guggenheim Helsinki Now är en sammanställning av det som hittills hänt i arkitekturtävlingen som snart ska avgöras, och diskuterar det kommande resultatet. Utställningen belyser också nutidsarkitekturens situation med intressanta plock från det historiskt stora flödet av tävlingsbidrag. Utöver de sex finalisterna och de 15 bidrag som fått hedersomnämnande visas på utställningen också verk skapade i samråd av finländska och amerikanska designers och teknologiexperter, som med digitala medel tolkar och analyserar tävlingsbidragen. Med verken vill man väcka diskussion och locka respons av allmänheten.

Kuratorer för utställningen Guggenheim Helsinki Now är Troy Conrad Therrien, kurator för arkitektur och digitala initiativ vid Solomon R. Guggenheim Museum, samt koordinator Ashley Mendelsohn.

”Arkitekturtävlingen för Guggenheim Helsingfors söker nyskapande tänkande”, konstaterar Therrien. “Finalisterna i tävlingen visade sin förmåga till sådant, och väckte den likasinnade juryns intresse. Utställningen fortsätter på samma linje genom att inte nöja sig med att enbart presentera verken utan skapa förutsättningar för aktivt tankeutbyte med helsingforsarna och finländarna.”

Vid utställningen presenteras teckningar och tredimensionella miniatyrmodeller av de sex finalisternas slutliga tävlingsbidrag. AGPS Architecture Ltd. (Zürich, Schweiz och Los Angeles, USA), Asif Khan Ltd. (London, Storbritannien), Fake Industries Architectural Agonism (New York, USA, Barcelona, Spanien och Sydney, Australien), Haas Cook Zemmrich STUDIO2050 (Stuttgart, Tyskland), Moreau Kusunoki Architectes (Paris, Frankrike), SMAR Architecture Studio (Madrid, Spanien och Western Australia). Med är också tävlingsbidragen som fått hedersomnämnande av juryn. Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse har stött förverkligandet av utställningen.

“Konsthallen har alltid strävat efter att vara aktuell och att väcka offentlig debatt. Det är en tid sedan den föregående utställningen med arkitekturmotiv, så det är fint att vi får chansen att presentera resultaten av en historisk arkitekturtävling tillsammans med Guggenheimstiftelsen. Vi väntar också med iver på det kompletterande programmet som producerats av Guggenheim, berättar Jan Förster, direktör Konsthallen.

Tävlingens fortsättning

Efter utställningen samlas tävlingsjuryn i Helsingfors för att utse segraren i tävlingen. Segraren offentliggörs i juni 2015. Segraren får ett pris på 100 000 euro, och de övriga finalisterna 55 000 euro var.

Finalisterna

AGPS Architecture Ltd. grundades år 1984. Byrån leds av Marc Angélil, Sarah Graham och Manuel Scholl. Bland byråns senaste arbeten märks linbanan Portland Aerial Tram i Oregon, USA, Children’s Museum of Los Angeles, bostadshuset B35 i Zürich, terminalen Dock Midfield på den internationella flygplatsen i Zürich, den internationella skolan i Zürich, utvidgningen av Internationella Naturvårdsunionen IUCN:s huvudkontor i Gland VD, Schweiz, samt ett urbant utvecklingsprojekt i Addis Abeba.

Asif Khan Ltd. grundades år 2007, då byråns chef Asif Khan utexaminerades från högskolan Architectural Association School of Architecture. Bland byråns bäst kända arbeten märks paviljongen MegaFaces vid de olympiska vinterspelen i Sotji 2014 (belönad med Cannes Lion Grand Prix for Innovation), Coca-Cola Beatbox Pavilion vid de olympiska spelen i London 2008 (tillsammans med Pernilla Ohrstedt), verket Radiant Lines vid festivalen Light in Winter i Melbourne 2014 (på förslag till Storbritanniens paviljong vid världsutställningen 2015 i Milano) samt verket Parhelia for Swarovski vid evenemanget Design Miami.

Fake Industries Architectural Agonism grundades år 2007. Den grundades av Urtzi Grau (undervisar vid Princeton School of Architecture och Cooper Union) och Cristina Goberan (undervisar vid Columbia University). Byrån har gått in för tanken att den byggda miljön i nuläget inte framhäver det offentliga rummets potential. Den har producerat flera utställningar, skrivelser och förslag och bl.a. förverkligat en ny velodrom i Medellín i Colombia samt generalplanen Superphosphates för gruvbyn Aldea Moret i Spanien.

Haas Cook Zemmrich STUDIO2050 grundades år 2012. Byrån leds av Martin Haas, David Cook och Stephan Zemmrich. Bland dess bäst kända verk märks kvarteret City Quarter 5 i Mannheim, Alnaturas huvudkontor i Darmstadt, Geometry Globals huvudkontor i Hamburg, bostadshuset Rheinschloss Wohnturm i Waldshut (under byggnad) samt nyplaneringen av kulturcentret Karlstorbahnhof i Heidelberg (pågår).

Moreau Kusunoki Architectes grundades år 2012. Byrån leds av Hiroko Kusunoki och Nicolas Moreau. Bland dess bäst kända verk märks den nya teatern i Beauvais, museet Fonds Régional d’Art Contemporain i Marseille, restaurangen Matsuri Boetie i Paris samt torget framför det nya justitiepalatset i Porte de Clichy i Paris, ritat av Renzo Piano.

SMAR Architecture Studio grundades år 2007. Byrån leds av Fernando Jerez. Bland de bäst kända arbetena kan nämnas planen Scaffolder, för en utställning av social bostadsproduktion i Madrid (2006), en serie paviljonger enligt principerna för hållbar utveckling för utställningar och mässor i Madrid och Barcelona åren 2006–2011 (Paper Pavilion, Polyester Pavilion, Spiber Pavilion, Garden Pavilion) samt Pipe House i Madrid (2013), ett projekt där en industribyggnad byggdes om för bostadsbruk till en minimal kostnad och med känsla för rummets ursprungliga atmosfär.

Stiftelsen Solomon R. Guggenheim Foundation

Stiftelsen Solomon R. Guggenheim Foundation, som grundades år 1937, har som syfte att främja förståelsen för och uppskattningen av konst, arkitektur och visuell kultur. Guggenheim vill närma vanliga människor till modern konst och nutidskonst genom att arrangera utställningar och utbildningsprogram inom konst samt genom forskning och publikationer. Guggenheimnätverket bildades på 1970-talet då Peggy Guggenheim Collection i Venedig anslöts till Solomon R. Guggenheim Museum i New York. För närvarande ingår också Guggenheimmuseet i Bilbao (öppnat 1997) och Guggenheim Abu Dhabi (under byggnad) i stiftelsens nätverk av museer. I framtiden kommer Guggenheimstiftelsen att inleda ytterligare samarbetsprojekt som tar nutidskonst, design och arkitektur ut ur museerna, som exempel Guggenheim UBS MAP Global Art Initiative och samarbetet med stiftelsen Robert H. N. Ho Family Foundation. Mer information om Guggenheimstiftelsen finns på webbplatsen guggenheim.org.

Konsthallen

Helsingfors Konsthall har varit en central plats för växlande utställningar av konst, arkitektur och konsthantverk sedan 1928. Konsthallen har inga egna samlingar, den verkar som utställningsutrymme för växlande utställningar. Konsthallen planerades av Hilding Ekelund (1893–1984) och Jarl Eklund (1876– 1962), och är en av de centrala representanterna för 1920-talsklassicismen i Finland. Byggnaden är skyddad i detaljplanen och klassificerad som ett arkitektoniskt och kulturhistoriskt värdefullt objekt.

Konsthallen ägs av en privat stiftelse, med konstnärs- och konstorganisationer, bl.a. Finlands Arkitektförbund SAFA, Industrikonstförbundet Ornamo rf och Helsingfors stad bland ägarna.

Mer information: taidehalli.fi

Utställningen: Guggenheim Helsinki Now
Plats: Konsthallen, Nervandersgatan 3, 00100 Helsingfors
Tid: 25 april – 16 maj 2015
Förhandsvisning för medierna: Torsdag 23 april kl. 10–12
Öppettider: ti, to, fr 11.00–18.00, on 11.00–20.00, lö-sö 11.00–17.00, må stängt
Inträde: Gratis

Ytterligare information

Tävlingens webbplats designguggenheimhelsinki.org
Projektets webbplats: guggenheimhki.fi
#guggenheimhki

Kontaktuppgifter för medierna

Jukka-Pekka Myllys
Miltton
(358) 45 673 3056
jukka-pekka.myllys@miltton.fi

Tina Vaz
Solomon R. Guggenheim Foundation
1 212 360 4284
tvaz@guggenheim.org