Menu

à Aktuellt

Finalisterna i arkitekturtävlingen för Guggenheim Helsingfors offentliggjorda

2 december 2014

Stiftelsen Solomon R. Guggenheim Foundation har offentliggjort resultaten av den första fasen av den internationella arkitekturtävlingen för ett Guggenheimmuseum i Helsingfors. Den 11 personer starka oberoende tävlingsjuryn har enhälligt utsett sex finalister bland de 1 715 anonyma bidrag den fick att bedöma. Bidragen som gått vidare till tävlingens andra fas är från nya och etablerade arkitektbyråer i totalt sju olika länder och bjuder på fräscha och distinkta synsätt på museiarkitektur och museets roll i det nya århundradet.

Deltagarna har närmat sig uppdraget från mycket varierande utgångspunkter, vilket också avspeglas i de presentationstexter som de har fogat till sina tävlingsbidrag. De följande beskrivningarna är översättningar av de engelskspråkiga presentationstexterna, som i sin helhet kan läsas på tävlingens webbplats.

GH-76091181 är en krans av smäckra skulpturala torn som omsluter ett katedralliknande utrymme. Tornens yta är täckt med pärtor, en hänvisning till den finländska arkitekturens historia. Tornen, som leker med ljus och skugga, bildar en arkitektonisk fyr, som syns både på land och till havs. Piazzan mellan tornen är skyddad mot vädrets makter och erbjuder ett unikt rum för publikevenemang vid havet. Utställningsutrymmena är rum klädda med trä i tornen. Gångbroarna som förbinder tornen ger besökarna ett ställe där de kan andas ut och blicka över staden och hamnen mellan museiupplevelserna.

GH-5631681770 omformar hamnens östra och västra strandområden till ett centrum för ekonomisk och kulturell aktivitet, där museet fungerar som förbindelselänk mellan staden och hamnområdet. Uppfattningen om byggnaden som ett statiskt objekt har ändrats till en vision om en föränderlig byggnad som lever med i människornas vardag. Därför genomkorsas museet av en gata, som gör museet till ett utrymme som är öppet för allmänheten och möjliggör en spontan förening mellan program ordnat av museet och fritt producerat av stadsborna och därmed gör besökarna till skapande och innehållsproducerande användare av rummet.

GH-04380895 anknyter museet till den omkringliggande staden med en fotgängarbro till Observatoriebergets park och en hamnpromenad, som sommartid också kan fungera som torg. Museets program och utställningar skulle ordnas i paviljongliknande byggnader som placerats ut som självständiga och separata enheter i omgivningen och möjliggör en stark förbindelse mellan ytter- och innerutrymmena. Från längre håll utgör ett torn i mitten av byggnaderna en fästpunkt för ögat. Användningen av förkolnat trä i fasaden väcker sinnebilder av förnyelse efter en brand – av skogar som växer upp på nytt, kraftigare än någonsin, efter en skogsbrand.

GH-121371443 är ett rektangulärt innerutrymme på två plan, som slingrar sig kring gardinartade glaspaneler. Mellan fasaden och gallerilokalerna bildas ett ur miljösynpunkt hållbart offentligt utrymme som dränks i naturligt ljus. Byggnadens miljövänlighet grundar sig på ett smart glashölje som utnyttjar isoleringsteknik baserad på nanogel och rullbara värmegardiner. Fasaden av glas gör byggnaden speciell och ger den ett eteriskt uttryck. Inne i byggnaden finns en flygel som presenterar verk av unga nordiska konstnärer, en rymlig aula och en skulpturträdgård, som omges av ett utrymme reserverat för tjänster.

GH-1128435973 bildas av två utrymmen som för dialog sinsemellan. Bottenvåningen utnyttjar den nuvarande Magasinterminalen i omarbetad form och bildar ett offentligt rum som sträcker sig ända till strandpromenaden. Utrymmet är avsett för undervisning, medborgarverksamhet och utveckling av idéer. Det övre planet, som är byggt på pålar, är ett utställningsutrymme som svävar ovanför terminalbyggnaden och vardagen. Det långa, rektangulära utrymmet kan flexibelt anpassas till kraven som olika utställningar ställer, och är ett uttryck för tanken att ett museum är ett utrymme för sig. Tack vare den tudelade dispositionen av rummet kunde museet föra en dialog med sin publik och på så sätt skapa mervärde och betydelse.

GH-5059206475 utnyttjar Magasinterminalens konstruktion i laminerat trä i den nya byggnaden av trä som följer den ursprungliga byggnadens geometriska form. Museibyggnaden inkräktar inte på vyerna från parken och de kringliggande byggnaderna. Förslaget skulle utnyttja de förefintliga förhållandena och bestå av 31 rum: åtta med dimensionerna 20 x 20 meter, 18 på 6,5 x 6,5 meter, fyra på 10 x 10 meter och ett på 40 x 100 meter. Dessa strängt begränsade utrymmen skulle bindas till varandra genomolika, på hållbarhet baserade temperaturförhållanden. Varje gallerilokal skulle hålla en egen temperatur, och tillsammans skulle de bilda ett skikt av olika temperaturer.

Tävlingsbidragen presenteras i sin helhet på webbplatsen designguggenheimhelsinki.org/finalists.

“Den öppna och internationella tävlingen väckte ett aldrig skådat intresse och attraherade stiliga och innovativa designidéer från olika håll i världen. Juryn har nu valt sex framstående tävlingsbidrag, som alla utmanar oss att tänka på hurudant framtidens museum kunde te sig och erbjuder ett Helsingforsmuseum intressanta möjligheter. Det ska bli mycket intressant att se hur designernas visioner utvecklas då tävlingen fortsätter. Vi vill också tacka alla som tillsvidare har deltagit i diskussionen om

framtidens museum – såväl de 1 715 tävlingsdeltagare som skapat bidrag som var och en av de 200 000 besökarna på webbgalleriet, säger Richard Armstrong, direktör för Solomon R. Guggenheim Foundation och Solomon R. Guggenheim Museum.

Som ordförande för den av Guggenheimstiftelsen, finska staten, Helsingfors stad och Finlands Arkitektförbund SAFA fungerar Mark Wigley, professor och f.d. dekanus vid Graduate School of Architecture, Planning and Preservation vid Columbia University. De övriga jurymedlemmarna är arkitekt Mikko Aho, stadsplaneringsdirektör i Helsingfors stad; arkitekt Jeanne Gang, Jeanne Gang, grundare av och huvudägare i Studio Gang Architects; professor Juan Herreros, grundare av Estudio Herreros; arkitekt Anssi Lassila, delägare i OOPEAA Office for Peripheral Architecture; generaldirektör Erkki Leppävuori, Tekniska forskningscentralen VTT; professor och arkitekt Rainer Mahlamäki, Lahdelma & Mahlamäki; överdirektör Helena Säteri, miljöministeriet; Nancy Spector, Deputy Director och Jennifer and David Stockman Chief Curator, Solomon R. Guggenheim Foundation; arkitekt Yoshiharu Tsukamoto, grundare av Atelier Bow-Wow samt biträdande stadsdirektör Ritva Viljanen, Helsingfors stad.

“Vart och ett av finalisternas bidrag erbjuder ett framträdande och originellt sätt att skapa nytt offentligt utrymme i Helsingfors. Alla utmanar de också Guggenheimstiftelsen att utveckla unika sätt att skapa innehåll i museer. En del av bidragen utnyttjar djärvt den existerande Magasinterminalen eller lyfter på olika sätt fram helsingforsisk kultur och historia. En del av arbetet kombinerar det offentliga rummet och museet eller skapar djärva kontraster mellan traditionella utställningslokaler och nya lokaler avsedda för nya skapelser som ingen ännu har föreställt sig. Varje finalbidrag är ett intressant första steg. Vi ser ivrigt fram emot att se hur de utvecklas vidare i den följande fasen av tävlingen”, säger juryns ordförande Mark Wigley.

I sin officiella kommentar på tävlingens webbplats konstaterar juryn: Finalbidragen representerar flera olika synvinklar. En del av planerna närmar sig museet experimentellt via dess innehåll, och planernas utseende kommer att klarna först under den andra fasen. En del av bidragen ger en tydligare bild av museets utseende, medan deras programmatiska koncept utvecklas först under den andra tävlingsfasen. Gemensamt för alla finalbidrag är ett tema som vann juryns hjärta: strävan att bredda uppfattningen om vad ett museum kan vara. Med vilka medel kunde det här museet vara ett levande, betydelsefullt, offentligt och intellektuellt intressant inslag i Helsingfors? Vilka av bidragen utvecklas så, att de kan samsas med de arkitektoniskt betydelsefulla byggnaderna i staden?”

“Det har varit en stor ära för Helsingfors att vara centrum för det globala intresse som den här arkitekturtävlingen väckte. Tomten i Södra hamnen har väldig potential, det har tävlingsbidragen visat. Jag har glatt mig särskilt mycket över den livliga diskussion om arkitekturens och designens roll som utvecklare av det urbana rummet. Jag vill därför tacka tävlingsarrangörerna och tävlingsjuryn för arbetet de utfört för tävlingen, säger Helsingfors stadsdirektör Jussi Pajunen.

Finalisterna

I samband med att finalbidragen offentliggjordes namngav Malcolm Reading Consultants, som arrangerar tävlingen, tävlingsdeltagarna som fortsätter i den andra fasen av tävlingen. Byråerna som fortsätter i den andra fasen är, i alfabetisk ordning:

  • AGPS Architecture Ltd. (Zürich, Schweitz och Los Angeles, USA)
  • Asif Khan Ltd. (London, Storbritannien)
  • Fake Industries Architectural Agonism (New York, USA och Barcelona, Spanien and Sydney, Australia)
  • Haas Cook Zemmrich STUDIO2050 (Stuttgart, Tyskland)
  • Moreau Kusunoki Architect (Paris, Frankrike)
  • SMAR Architecture Studio (Madrid, Spanien och Western Australia)

Enligt Europeiska unionens regler för upphandling kände juryn inte till tävlingsdeltagarnas namn, utan hanterade dem på basis av deras registreringsnummer. Också om de sex finalisternas namn nu har publicerats, har namnen inte kombinerats med tävlingsbidragen. Innan vinnaren har utsetts vet varken juryn eller allmänheten vilken arkitektbyrå har designat vilket bidrag.

Presentation av finalisterna

AGPS Architecture Ltd. grundades år 1984. Byrån leds av Marc Angélil, Sarah Graham och Manuel Scholl. Bland byråns senaste arbeten märks linbanan Portland Aerial Tram i Oregon, USA, Children’s Museum of Los Angeles, bostadshuset B35 i Zürich, terminalen Dock Midfield på den internationella flygplatsen i Zürich, den internationella skolan i Zürich, utvidgningen av Internationella Naturvårdsunionen IUCN:s huvudkontor i Gland VD, Schweiz, samt ett urbant utvecklingsprojekt i Addis Abeba, Etiopien.

Asif Khan Ltd. grundades år 2007, då byråns chef Asif Khan utexaminerades från högskolan Architectural Association School of Architecture. Bland byråns bäst kända arbeten märks paviljongen MegaFaces vid de olympiska vinterspelen i Sotji 2014 (belönad med Cannes Lion Grand Prix for Innovation), Coca-Cola Beatbox Pavilion vid de olympiska spelen i London 2008, verket Radiant Lines vid festivalen Light in Winter i Melbourne 2014 (på förslag till Storbritanniens paviljong vid världsutställningen 2015 i Milano) samt verket Parhelia for Swarovski vid evenemanget Design Miami.

Fake Industries Architectural Agonism grundades år 2007. Den grundades av Urtzi Grau (undervisar vid Princeton School of Architecture och Cooper Union) och Cristina Goberan (undervisar vid Columbia University). Byrån har gått in för tanken att den byggda miljön i nuläget inte framhäver det offentliga rummets potential. Den har producerat flera utställningar, skrivelser och förslag och bl.a. förverkligat en ny velodrom i Medellín i Colombia samt generalplanen Superphosphates för gruvbyn Aldea Moret i Spanien.

Haas Cook Zemmrich STUDIO2050 grundades år 2012. Byrån leds av Martin Haas, David Cook och Stephan Zemmrich. Bland dess bäst kända verk märks kvarteret City Quarter 5 i Mannheim, Alnaturas huvudkontor i Darmstadt, Geometry Globals huvudkontor i Hamburg, bostadshuset

Rheinschloss Wohnturm i Waldshut (under byggnad) samt nyplaneringen av kulturcentret Karlstorbahnhof (pågår).

Moreau Kusunoki Architectes (Paris) grundades år 2012. Byrån leds av Kusunoki Hiroko och Nicolas Moreau. Bland dess bäst kända verk märks den nya teatern i Beauvais, museet Fonds Régional d’Art Contemporain i Marseille, restaurangen Matsuri Boetie i Paris samt torget framför det nya justitiepalatset, ritat av Renzo Piano, som uppförs i Porte de Clichy i Paris.

SMAR Architecture Studio grundades år 2007 av dess chef, Fernando Jerez. Bland de bäst kända arbetena kan nämnas en plan, Scaffolder, för en utställning av social bostadsproduktion i Madrid (2006), en serie paviljonger enligt principerna för hållbar utveckling för utställningar och mässor i Madrid och Barcelona åren 2006–2011 (Paper Pavilion, Polyester Pavilion, Spiber Pavilion, Garden Pavilion) samt Pipe House i Madrid (2013), ett projekt där en industribyggnad byggdes om för bostadsbruk till en minimal kostnad och med känsla för rummets ursprungliga atmosfär.

Tävlingens fortsättning

Finalisterna besöker tomten som har föreslagits för museet i januari 2015. De får på juryns respons baserade tilläggsanvisningar för vidareutveckling av sina förslag. En miniatyrmodell av förslaget ska tillverkas inom mars 2015. Det vinnande bidraget kungörs i juni 2015. Vinnaren får ett pris på 100 000 euro. Var och en av de fem övriga finalisterna får ett pris på 55 000 euro.

Finalbidragen som fortsätter i den andra fasen av tävlingen och ett antal förslag som fått hedersomnämnande av juryn presenteras vid en utställning som öppnas i Helsingfors våren 2015. Bilder och presentationstexter till samtliga 1715 tävlingsbidrag finns till påseende på tävlingens webbplats.

Malcolm Reading Consultants från London administrerar arkitekturtävlingen för Guggenheim Helsingfors.

Tävlingens sponsorer

Arkitekturtävlingen för Guggenheim Helsingfors är möjlig tack vare stöd från stödstiftelsen för Guggenheim Helsingfors, Svenska kulturfonden, föreningen Guggenheim Helsinkiin, Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse och privata donatorer som vill förbli anonyma. Ett särskilt tack till BMW Group för dess stöd till tävlingen.

Stiftelsen Solomon R. Guggenheim Foundation

Stiftelsen Solomon R. Guggenheim Foundation, som grundades år 1937, har som syfte att främja förståelsen för och uppskattningen av konst, i första hand modern konst och nutidskonst, genom utställningar, utbildningsprogram, forskningsverksamhet och publikationer. Guggenheimnätverket, som bildades på 1970-talet då Peggy Guggenheim Collection i Venedig anslöt sig till Solomon R. Guggenheim Museum i New York, har sedermera utvecklats ytterligare med Guggenheimmuseet i Bilbao (öppnat 1997) och Guggenheim Abu Dhabi (under byggnad). I framtiden kommer Guggenheimstiftelsen att inleda ytterligare samarbetsprojekt som tar nutidskonst, design och arkitektur ut från museerna, som exempel Guggenheim UBS MAP Global Art Initiative och samarbetet med stiftelsen Robert H. N. Ho Family Foundation Chinese Art Initiative. Mer information om stiftelsen finns på webbplatsen guggenheim.org.

Malcolm Reading Consultants

I London verksamma Malcolm Reading Consultants (MRC), har specialiserat sig på arkitekturtävlingar för konst- och andra museer och ideella organisationer. Victoria and Albert Museum, Glasgow School of Art, Storbritanniens paviljong på världsutställningen i Shanghai och biblioteket för utländsk litteratur i Moskva är några exempel på objekt för tävlingar som företaget har hållit i. MRC tror att design kan skapa nya synsätt och verka som inspirationskälla. I anknytning till arkitekturtävlingen för Guggenheimmuseet i Helsingfors är konsultföretagets roll att samarbeta med intressenter i Guggenheimstiftelsen, Helsingfors stad, den finska staten och Finlands Arkitektförbund (SAFA) och att säkerställa att tävlingsprocessen är helt oberoende av intressenterna. Mer information finns på webbplatsen malcolmreading.co.uk.

#1368
2 december 2014

Mer information

Tävlingens webbplats designguggenheimhelsinki.org
Projektets webbplats: guggenheimhki.fi

Mediakontakt

Jukka-Pekka Myllys
Miltton
(358) 45 673 3056
jukka-pekka.myllys@miltton.fi

Tina Vaz
Solomon R. Guggenheim Foundation
1 212 360 4284
tvaz@guggenheim.org