Menu

à Aktuellt

Bidragen till arkitekturtävlingen för Guggenheim Helsingfors offentliggörs för allmänheten.

22 oktober 2014

Stiftelsen Solomon R. Guggenheim Foundation har öppnat ett nätgalleri, där allmänheten kan bekanta sig med bidragen som lämnades in i den första fasen av arkitekturtävlingen för Guggenheim Helsingfors. Galleriet kan ses på arkitekturtävlingens webbplats designguggenheimhelsinki.org/stageonegalleryTävlingsbidragen offentliggörs nu för första gången.

“Det gläder oss mycket att vi nu kan öppna dörrarna till det här digitala galleriet och visa bidragen till den första fasen för allmänheten, såväl i Finland som globalt”, säger Richard Armstrong, direktör för Solomon R. Guggenheim Museum och Solomon R. Guggenheim Foundation. “Vi har hela tiden strävat efter att tävlingen ska vara öppen, attraktiv och transparent. Galleriet ger allmänheten en unik möjlighet att skärskåda och bedöma en stor mängd tävlingsbidrag.”

“Galleriet ger alla som är intresserade av arkitektur och design en sällsynt inblick i planeringsprocessen. Samtidigt visar det hur uppdragets art och den centrala miljön i Södra Hamnen har inspirerat arkitekter över hela världen”, säger Malcolm Reading, vd för i London verksamma Malcolm Reading Consultants, som arrangerar tävlingen.

Nätgalleriets egenskaper

I nätgalleriet för arkitekturtävlingen Guggenheim Helsingfors representeras varje bidrag av två bilder och en kort text som skrivits av designern. Tävlingsbidragen i galleriet är anonyma. Utöver presentationerna har galleriet flera egenskaper för mer detaljerad granskning av bidragen och för delning av favoritlistor.

  • Karta: Till den första fasen i tävlingen lämnades bidrag från 77 länder. Uppgiften är grundad på frivillig tilläggsinformation som lämnades av 70 procent av deltagarna. Den schematiska bilden visar andelen bidrag per land. Flest bidrag kom från USA, Italien, Finland, Storbritannien och Japan.
  • Sökning på sökord: För att det skulle vara enklare att söka bidrag på webben ombads deltagarna ange högst fem sökord som karakteriserar bidraget. Sökorden valdes ur totalt 25 definitioner på material, form, textur och transparens. Det var inte obligatoriskt att ange sökord, och de påverkar inte juryns arbete eller beslut. I nätgalleriet kan besökare söka bidrag med olika sökord, kombinationer av dessa eller helt utan sökord.
  • Skapa favoritlista: Precis som juryn i sin egen arbetsprocess tar fram en lista över de sex bästa bidragen, kan alla besökare på webbplatsen skapa en egen 6-i-topp-lista av sina favoriter och dela den per e-post eller i sociala medier.
  • Favoriter: Besökarna på sajten kan markera och spara sina favoritbidrag och återkomma till dem.

Tävlingens fortsättning:

  • Juryprocessen: november 2014 Den oberoende elvahövdade tävlingsjuryn sammanträder i början av november i Helsingfors för att bedöma bidragen i den första fasen. Bidragen bedöms anonyma på basis av deras arkitektoniska design, deras relation till byggplatsen och till stadsbilden, deras tillgänglighet och hållbarhet (även användningen av material) samt deras genomförbarhet enligt riktlinjerna som fastställs i tävlingsuppdraget. De sex bidrag som bedömts vara bäst går vidare till den andra fasen av tävlingen.
  • Bidragen som går till den andra fasen offentliggörs: 2 december 2014 Tävlingsbidragen som går vidare till den andra fasen i tävlingen presenteras vid en mediaträff i Helsingfors den 2 december 2014. I enlighet med EU-reglerna för anskaffning publiceras namnen på arkitekterna eller lagen som gått vidare, men de kommer inte att paras med sina respektive bidrag. Designerna som gått vidare till den andra fasen kommer att besöka den föreslagna museitomten i december. De slutliga bidragen ska lämnas in i mars 2015.
  • Det vinnande bidraget offentliggörs: juni 2015 Det vinnande bidraget kungörs i juni 2015. Vinnaren får ett pris på 100 000 euro. Var och en av de fem övriga finalisterna får ett pris på 55 000 euro.

Stiftelsen Solomon R. Guggenheim Foundation

Stiftelsen Solomon R. Guggenheim Foundation, som grundades år 1937, har som syfte att främja förståelsen för och uppskattningen av konst, arkitektur och visuell kultur. Guggenheim vill närma vanliga människor till modern konst och nutidskonst genom att arrangera utställningar och utbildningsprogram inom konst samt genom forskning och publikationer. Guggenheimnätverket bildades på 1970-talet då Peggy Guggenheim Collection i Venedig anslöts till Solomon R. Guggenheim Museum i New York. För närvarande ingår också Guggenheimmuseet i Bilbao (öppnat 1997) och Guggenheim Abu Dhabi (under byggnad) i stiftelsens nätverk av museer. I framtiden kommer Guggenheimstiftelsen att inleda ytterligare samarbetsprojekt som tar nutidskonst, design och arkitektur ut ur museerna, som exempel Guggenheim UBS MAP Global Art Initiative och samarbetet med stiftelsen Robert H. N. Ho Family Foundation. Mer information om Guggenheimstiftelsen finns på webbplatsen guggenheim.org.

Malcolm Reading Consultants

I London verksamma Malcolm Reading Consultants (MRC), har specialiserat sig på arkitekturtävlingar för konst- och andra museer, kulturhistoriskt betydande objekt samt ideella organisationer. Storbritanniens paviljong på världsutställningen i Shanghai, biblioteket för utländsk litteratur i Moskva samt Victoria and Albert Museum och en utvidgning av Glasgow School of Art, är några exempel på objekt för tävlingar som företaget ansvarat för. MRC tror att arkitektur kan skapa nya synsätt och verka som inspirationskälla. I anknytning till arkitekturtävlingen för Guggenheimmuseet i Helsingfors är konsultföretagets roll att samarbeta med intressenter i Guggenheimstiftelsen, Helsingfors stad, den finska staten och Finlands Arkitektförbund (SAFA), samt att säkerställa att tävlingsprocessen är helt oberoende av alla intressenter. Mer information får du på webbplatsen malcolmreading.co.uk.

Kontaktuppgifter för media

Jukka-Pekka Myllys
Miltton
+358 45 673 3056
jukka-pekka.myllys@miltton.fi

Tina Vaz
Solomon R. Guggenheim Foundation
+1 212 360 4284
tvaz@guggenheim.org