Menu

à Aktuellt

De sex finalistbidragen i arkitekturtävlingen för Guggenheim Helsingfors visas i en utställning med fritt inträde från den 25 april i Helsingfors

23 april 2015

Allmänheten bjuds in och se de sex finalistförslagen alltmedan stunden för juryns beslut i den rekordstora tävlingen närmar sig.

Utställning: Guggenheim Helsinki Now: Six Finalist Designs Unveiled
Plats: Helsingfors Konsthall, Nervandergatan 3, 00100 Helsingfors, Finland
Datum: 25 april – 16 maj 2015
Förhandsvisning för medierna: Torsdag 23 april kl. 10.00–11.30 (frukostservering fr.o.m. kl. 9.30)

Stiftelsen Solomon R. Guggenheim Foundations djuplodande utställning Guggenheim Helsinki Now: Six Finalist Designs Unveiled öppnas för allmänheten lördagen den 25 april i Helsingfors Konsthall och offentliggör för första gången de slutliga finalistförslagen av vilka ett utropas till segrare i arkitekturtävlingen för Guggenheim Helsingfors. Besökare vid utställningen kan studera de sex finalistbidragen och föreställa sig vilka möjligheter de erbjuder samt se femton bidrag som juryn belönat med hedersomnämnanden. Vidare kan de växelverka med installationer som baserar sig på analyser och tolkningar av data över de 1 715 bidragen till den öppna internationella arkitekturtävlingen. En serie evenemang som riktar sig till olika åldersgrupper och ordnas i anknytning till utställningen ger allmänheten ytterligare möjligheter att bilda sig en uppfattning om och diskutera de tankar och frågor initiativet väckt.

Kärnan för utställningen är de sex förslag som den oberoende elvahövdade juryn enhälligt utsåg till finalister i arkitekturtävlingen för ett föreslaget Guggenheimmuseum i Helsingfors. Arkitektteamen bakom förslagen kunde på basis av respons från juryn och en djupgående instruktion arbeta vidare på sina förslag från december 2014 till april 2015. Utställningen Guggenheim Helsinki Now offentliggör de sex finalistförslagen i sin slutliga form och en stor del av informationen som kommer att framläggas för juryn som i maj efter utställningen sammankommer för att utse det segrande förslaget.

Utställningsbesökarna kan växelverka med finalistförslagen på olika sätt. Ett exempel är Matchmaker Game, en app utvecklats för utställningen Guggenheim Helsinki Now av den amerikanske datavetenskapsmannen och smakforskaren Hugo Liu (ledande vetenskapsman för eBay). Appen parar ihop spelaren med någon av de sex finalisterna på basis av ett antal frågor om spelarens personlighet. En avdelning vid utställningen presenterar en experimentell analys av nutida museiarkitektur som med hjälp av mänsklig och artificiell intelligens tolkar data av tävlingsbidragen. Avdelningen har tagits fram för Guggenheimstiftelsen av den finländske arkitekten och teoretikern Martti Kalliala i samarbete med Liu. Vid utställningen offentliggörs namnen på de mer än 1 200 arkitekter som skickat bidrag till tävlingen och som valt att låta offentliggöra sitt deltagande i tävlingen. Det fullständiga innehållet i de 1 715 bidragen till tävlingens första skede är tillgängligt för analyser och insyn på tävlingens webbplats designguggenheim.org/stageonegallery. Dessutom har deltagare i tävlingen offentliggjort över 500 bidrag som öppet källmaterial för nedladdning och offentlig användning på webbplatsen Guggenheim Helsinki GitHub.

Richard Armstrong, direktör för Solomon R. Guggenheim Museum och Solomon R. Guggenheim Foundation säger: ”Vi hoppas att utställningen och evenemangen inspirerar allmänheten i Finland att se alla de möjligheter som ett Guggenheimmuseum i Helsingfors kan erbjuda och väcker tankar över potentialen hos det utsökta läget vid havet. Vi är stolta över att Guggenheimstiftelsen har kunnat inspirera till dessa innovativa sätt att se konstens och arkitekturens roll i en framtida stadsbild. Vi riktar ett särskilt tack till Helsingfors stad som ställde byggplatsen till förfogande samt för det stöd vi har fått av lokala supportrar som gjorde det möjligt att ordna tävlingen. Genom den här utställningen ger vi nu allmänheten en möjlighet att sätta in sig i tankearbetet som juryn ska ägna sig åt då den sållar fram det segrande förslaget.”

Kuratorer för Guggenheim Helsinki Now: Six Finalist Designs Unveiled är Troy Conrad Therrien, kurator för arkitektur och digitala initiativ, och Ashley Mendelsohn, projektassistent, bägge vid Solomon R. Guggenheim Museum.

”Vid valet av de sex finalisterna var juryn särskilt intresserad av bidrag som vidgade tanken om vad ett museum kunde vara”, säger Therrien. ”Tävlingen är en katalysator som inspirerar till avvikande tänkande om arkitektur och städer – och det är också utställningen. Den är så mycket mer än en presentation av förslagen. Den strävar efter att främja en aktiv dialog med medborgarna i Finland.”

Evenemang för allmänheten

Det första av evenemangen för allmänheten som ordnas i anknytning till utställningen är “BIG Gang”. Jeanne Gang, medlem i tävlingsjuryn samt grundare av och chef för Studio Gang Architects och Bjarke Ingels samt grundande delägare i BIG Bjarke Ingels Group, håller föreläsningar om sina arbeten vid evenemanget vilket ordnas lördagen den 25 april i Ateneumsalen. Nästa dag ordnar Arkitekturmuseet och Guggenheimstiftelsen en rundabordsdiskussion om tävlingarnas funktion i nutidsarkitekturen och arkitekternas roll i samhället. I diskussionen deltar Jeanne Gang, Bjarke Ingels, Pentti Kareoja, partner i ARK-House Architects, Riina Palva, grundare av Verstas Arkitekter och Marco Steinberg, grundare av Snowcone och professor vid Aalto-universitetet. Juulia Kauste, chef för Finlands arkitekturmuseum och Therrien leder diskussionen. En familjeweekend som inleds lördagen den 9 maj erbjuder bl.a. tre workshops om teknik avsedda för barn och en paneldiskussion över lekande och teknik Paneldiskussionen leds av Linda Liukas, grundare av Hello Ruby. Det sista evenemanget för allmänheten, som ordnas fredagen den 15 maj, bjuder på ett samtal mellan konstnären Carsten Höller och Daniel Birnbaum, direktör för Moderna Museet i Stockholm. Du ser alla offentliga evenemang på designguggenheimhelsinki.org/events.

I anknytning till öppningen av utställningen Guggenheim Helsinki Now har tävlingens webbplats uppdaterats med en ny sektion som presenterar innehåll från utställningen. Bland dem spelet Matchmaker Game, en dataanalys av de 1 715 tävlingsbidragen, videoprofiler på finalisterna, en förteckning över arkitekterna som deltog i tävlingen och ett galleri med bidragen som belönades med hedersomnämnanden.

”Vi välkomnar diskussionen över museiarkitekturens framtida riktningar till våra utrymmen i Helsingfors Konsthall. Som en av de första utställningslokalerna för modern konst i Finland är Helsingfors Konsthalls vackra utrymmen ett ypperligt val; Konsthallen har sedan 1928 varit en central plats för växlande utställningar av konst, arkitektur och konsthantverk, samt ett hem för bred, dynamisk och ibland intensiv debatt”, säger Jan Förster, direktör, Helsingfors Konsthall.

Guggenheim Helsinki Now erbjuder alla helsingforsare och finländare en möjlighet att se hur detta nya århundrades museum kunde te sig, säger Ritva Viljanen, vice stadsdirektör, Helsingfors stad. ”Jag hoppas utställningen skapar en livlig debatt över det föreslagna museet och om hur ett Guggenheim Helsingfors bäst kunde tjäna vår stad och Finland.”

Finalistbidragen

Guggenheim Helsinki Now presenterar de slutliga tredimensionella modellerna och ritningarna producerade av de sex finalisterna: AGPS Architecture Ltd. (Zürich, Schweiz och Los Angeles, Förenta Staterna), Asif Khan Ltd. (London, Förenade Kungadömet), Fake Industries Architectural Agonism (New York, Förenta Staterna; Barcelona, Spanien; och Sydney, Australien), Haas Cook Zemmrich STUDIO2050 (Stuttgart, Tyskland), Moreau Kusunoki Architectes (Paris, Frankrike), och SMAR Architecture Studio (Madrid, Spanien och Western Australia). I enlighet med EU-reglerna för anskaffning har finalförslagen och namnen på lagen inte parats ihop, och varken juryn eller allmänheten kommer att veta vilket team står för vilket bidrag innan vinnaren har kungjorts.

Vid utställningen visas också bidragen som fått hedersomnämnanden av juryn; de har lämnats av ACXT-IDOM (Bilbao, Spanien), BUBE (Rotterdam, Nederländerna), Diller Scofidio + Renfro (New York, Förenta Staterna), Francisco Jorquera – Elena Campos (Palma de Mallorca, Spanien), Helsinki Zurich Architecture Office Ltd. (Helsingfors, Finland och Zürich, Schweiz), Ja Architecture Studio (Toronto, Kanada), KUTONOTUK (Virginia, Förenta Staterna), Labics (Rom, Italien), Mark Hackett Architect (Belfast, Förenade Kungadömet), No.mad Arquitectos (Madrid, Spanien, Nug Architects (Barcelona, Spanien), Nuno Brandão Costa (Porto, Portugal), Projekt Praga (Warszawa, Polen), Studio Fountainhead + MGG (Köpenhamn, Danmark), och Viar Estudio Arquitectura (Getxo, Spanien). Namnen på byråerna som fått hedersomnämnande har offentliggjorts i enlighet med EU-reglerna för anskaffning och med tillstånd av lagen. Allt material som anknyter till förslagen som belönats med hedersomnämnanden kan ses på webbplatsen designguggenheimhelsinki.org/exhibition.

Samarbetspartner

Analyserna av de 1 715 bidragen och spelet Matchmaker Game vid Guggenheim Helsinki Now exhibition leds av Martti Kalliala och Hugo Liu; dessutom medverkar Dan Taeyoung, Scott Donaldson och Tommi Vasko. Grafisk design: Kokoro & Moi. Utställningskonsult- och installationstjänster: Ilkka Tikkanen, direktör, Art and Space Unlimited.

Sponsorer

Stiftelsen Solomon R. Guggenheim Foundation tackar BMW, Finnair, stödstiftelsen för Guggenheim Helsingfors, föreningen Guggenheim Helsinkiin, Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse och Svenska Kulturfonden för deras stöd.

Härnäst i tävlingen

Efter utställningen Guggenheim Helsinki Now samlas juryn i Helsingfors för att utse en vinnare. Tävlingens resultat offentliggörs den 23 juni 2015; det segrande förslaget belönas med 100 000 €, de fem andra finalisterna med 55 000 € var. Bilder på och korta beskrivningar av alla 1 715 bidrag finns på tävlingens webbplats.

Tävlingsorganisationen

Arkitekturtävlingen för Guggenheim Helsingfors ordnas av stiftelsen Solomon R. Guggenheim Foundation i samråd med Helsingfors stad, finska staten och Finlands Arkitektförbund (SAFA). Tävlingsledare är Malcolm Reading Consultants (Förenade Kungadömet).

Finalisterna

AGPS Architecture Ltd. grundades år 1984; byrån leds av Marc Angélil, Sarah Graham och Manuel Scholl. Bland byråns senaste arbeten märks linbanan Portland Aerial Tram i Oregon, USA, Children’s Museum of Los Angeles, bostadshuset B35 i Zürich, terminalen Dock Midfield på den internationella flygplatsen i Zürich, den internationella skolan i Zürich, utvidgningen av Internationella Naturvårdsunionen IUCN:s huvudkontor i Gland VD, Schweiz, samt ett urbant utvecklingsprojekt i Addis Abeba, Etiopien.

Asif Khan Ltd. grundades år 2007 av byråns chef Asif Khan efter det att han utexaminerat från högskolan Architectural Association School of Architecture. Bland byråns bäst kända arbeten märks paviljongen MegaFaces vid de olympiska vinterspelen i Sotji 2014 (belönad med Cannes Lion Grand Prix for Innovation), Coca-Cola Beatbox Pavilion vid de olympiska spelen i London 2008, verket Radiant Lines vid festivalen Light in Winter i Melbourne 2014 (på förslag till Storbritanniens paviljong vid världsutställningen 2015 i Milano) samt verket Parhelia for Swarovski vid evenemanget Design Miami.

Fake Industries Architectural Agonism grundades år 2007 av Urtzi Grau (undervisar vid Princeton School of Architecture och Cooper Union) och Cristina Goberan (undervisar vid Columbia University). Byrån har gått in för tanken att den byggda miljön i nuläget inte framhäver det offentliga rummets potential. Den har producerat eller reproducerat flera utställningar, skrivelser och förslag och bl.a. förverkligat en ny velodrom i Medellín i Colombia samt generalplanen Superphosphates för gruvbyn Aldea Moret i Spanien.

Haas Cook Zemmrich STUDIO2050 grundades år 2012 i Stuttgart, Tyskland av huvudägarna Martin Haas, David Cook och Stephan Zemmrich. Bland dess bäst kända projekt i Tyskland märks kvarteret City Quarter T5 i Mannheim, Alnaturas huvudkontor i Darmstadt, Geometry Globals huvudkontor i Hamburg, bostadshuset Rheinschloss Wohnturm i Waldshut (under byggnad) samt nyplaneringen av kulturcentret Karlstorbahnhof (pågår).

Moreau Kusunoki Architects grundades år 2012 av dess ledare Kusunoki Hiroko och Nicolas Moreau. Bland dess bäst kända verk märks nya Théâtre du Beauvaisis, museet Fonds Régional d’Art Contemporain i Marseille, restaurangen Matsuri Boëtie i Paris samt torget framför det nya justitiepalatset, ritat av Renzo Piano, som uppförs i Porte de Clichy i Paris.

SMAR Architecture Studio grundades år 2007 av dess chef, Fernando Jerez (professor vid University of Western Australia); partnern i byrån, Belen Perez de Juan, undervisar också vid University of Western Australia. Deras projekt använder scenarier från en nära framtid som kritiska instrument som väcker debatt om urbana och samhälleliga frågor genom design och spjutspetsteknik. Bland projekten som byggts kan nämnas Scaffolder för utställningen Horizons i Madrid (2006);en serie paviljonger enligt principerna för hållbar utveckling för utställningar och mässor i Madrid och Barcelona åren 2006–2011 (Paper Pavilion, Polyester Pavilion, Spiber Pavilion, Garden Pavilion) samt Pipe House i Madrid (2013), en ombyggnad av en industribyggnad för bostadsbruk till en minimal kostnad och med känsla för rummets ursprungliga atmosfär.

Stiftelsen Solomon R. Guggenheim Foundation

Stiftelsen Solomon R. Guggenheim Foundation, som grundades år 1937, har som syfte att främja förståelsen för och uppskattningen av konst, i första hand modern konst och nutidskonst, genom utställningar, utbildningsprogram, forskningsverksamhet och publikationer. Guggenheimnätverket, som bildades på 1970-talet då Peggy Guggenheim Collection i Venedig anslöt sig till Solomon R. Guggenheim Museum i New York, har sedermera utvecklats ytterligare med Guggenheimmuseet i Bilbao (öppnat 1997) och Guggenheim Abu Dhabi (under byggnad). I framtiden kommer Guggenheimstiftelsen att inleda ytterligare samarbetsprojekt som tar nutidskonst, design och arkitektur ut från museerna, som exempel Guggenheim UBS MAP Global Art Initiative och samarbetet med stiftelsen Robert H. N. Ho Family Foundation Chinese Art Initiative. Mer information om stiftelsen finns på webbplatsen guggenheim.org.

Helsingfors Konsthall

Helsingfors Konsthall har varit en central plats för växlande utställningar av konst, arkitektur och konsthantverk sedan 1928. Konsthallen har inga egna samlingar, den verkar som utställningsutrymme för växlande utställningar. Konsthallen planerades av Hilding Ekelund (1893–1984) och Jarl Eklund (1876–1962), och är en av de centrala representanterna för 1920-talsklassicismen i Finland. Byggnaden är skyddad i detaljplanen och klassificerad som ett arkitektoniskt och kulturhistoriskt värdefullt objekt.

Konsthallen ägs av en privat stiftelse, med konstnärs- och konstorganisationer, bl.a. Finlands Arkitektförbund SAFA, Industrikonstförbundet Ornamo rf och Helsingfors stad bland ägarna.

Mer information finns på webbplatsen taidehalli.fi/sv.

Mer information

Tävlingens webbplats: designguggenheimhelsinki.org
Utställningens webbplats: designguggenheimhelsinki.org/exhibition
Projektets webbplats: guggenheimhki.fi
#guggenheimhki

Mediakontakt

Jukka-Pekka Myllys
Miltton
+358 (0) 45 673 3056
jukka-pekka.myllys@miltton.fi

Tina Vaz
Solomon R. Guggenheim Foundation
1 212 360 4284
tvaz@guggenheim.org