Menu

à Aktuellt

Guggenheim utlyser en global arkitekturtävling För det föreslagna museet i Helsingfors

New York, 4 juni 2014

Vid lanseringsevenemangen 4 och 5 juni i Helsingfors och Venedig utlyser Solomon R. Guggenheim stiftelsen formellt en öppen internationell arkitekturtävling för ett Guggenheimmuseum i Helsingfors. Den ivrigt emotsedda tävlingen i två faser förväntas locka bidrag från en bred skara företag och individer – såväl stigande stjärnor som internationellt kända tungviktare – från Finland och runtom i världen.

Detta är första gången som Guggenheimstiftelsen, som länge har varit känd som uppdragsgivare för banbrytande arkitektoniska skapelser, söker en design för sitt museum genom en öppen tävling. Stiftelsen har slagit in på ny kurs i en av de snabbast växande metropolregionerna i Europa, belägen på gränsen mellan öst och väst och internationellt ansedd för sitt arv inom modern arkitektur och design. Företaget eller teamet som väljs ut genom tävlingen kommer att ha eminenta föregångare i både Helsingfors – som exempel de kända arkitekterna Alvar Aalto och Eliel Saarinen – och i Guggenheimstiftelsens berömda byggnader av Frank Lloyd Wright och Frank Gehry och den banbrytande kolfiberkonstruktionen som Atelier Bow-Wow skapade för BMW Guggenheim Lab.

Stiftelsen har fått över 700 förfrågningar gällande deltagandet från olika håll i världen innan tävlingen ens officiellt har öppnats.

Richard Armstrong, direktör för Solomon R. Guggenheim Museum och Solomon R. Guggenheim Foundation, offentliggjorde detaljerade uppgifter om tävlingsprocessen vid en presskonferens idag på Restaurant Palace i Helsingfors. Lokalen vetter mot platsen där det tilltänkta museet ska placeras, på en stadsägd tomt i den sydvästra delen av Helsingfors magnifika Södra Hamn. Härnäst kommer Armstrong att presentera tävlingen den 5 juni för en samlad internationell arkitektkår, som samlats inför den 14:e Internationella arkitekturbiennalen, vid en mottagning som han står värd för på Peggy Guggenheim Collection i Venedig.

”Att ha direktkontakt med människor över hela världen, att bejaka konstens förändringspotential och att sammanbinda erfarenheten av nutidskonst med högtstående arkitektur, är en väsentlig del av Guggenheimstiftelsens mission”, sade Armstrong. ”Den här tävlingen främjar alla dessa mål, och dess huvudsyfte är att inspirera till ett museum som både representerar 2000-talet och är ett meningsfullt tillskott till stadsbilden i Helsingfors.”

Guggenheimstiftelsen ordnar arkitekturtävlingen i samråd med Helsingfors stad, finska staten och Finlands Arkitektförbund (SAFA). Tävlingens genomförande hanteras av Londonbaserade Malcolm Reading Consultants, som har specialiserat sig på arkitekturtävlingar för konst- och andra museer och ideella organisationer. Uppgifterna om tävlingen publiceras i enlighet med reglerna för upphandling som gäller i Europeiska unionen.

Under och efter tävlingsperioden kommer Guggenheimstiftelsen att fortsätta sin offentliga programserie Guggenheim Helsinki Live för att inbjuda till diskussion om och ge insyn i idéerna bakom det föreslagna museiprojektet. Serien kommer att produceras i samarbete med stödstiftelsen för Guggenheim Helsingfors och flere av dessa offentliga program kommer att utvecklas i samarbete med Aaltouniversitetet, Högskolan för konst, design och arkitektur.

”Helsingfors vill vara en stad för kultur och design. Den föreslagna internationella arkitekturtävlingen gällande Guggenheim-museet bygger på Helsingfors kulturstadsår och stadens rika arkitekturarv. Jag väntar med intresse på idéer om hur den historiska Södra Hamnen kunde se ut i framtiden”, säger Helsingfors stadsdirektör Jussi Pajunen.

Professor Erkki Leppävuori, generaldirektör och ledningsgruppens ordförande vid Teknologista forskningscentralen VTT, konstaterade ”Denna tävling verkar bli extremt spännande. Tomten, som har rika och varierande kulturella och miljömässiga omständigheter, skapar potentiellt produktiva tekniska utmaningar för arkitekter och ingenjörer, som också måste beakta stadsbornas höga förväntningar och livliga åsikter. Jag är säker på att deltagarna i tävlingen kommer med många utmärkta förslag. Finland och Helsingfors behöver flera banbrytande kulturella inneställen and jag förväntar mig att denna tävling kommer att förbättra och bredda våra diskussioner om kultur.”

Tävlingsregler och tidtabell

De anonyma bidragen till den första fasen i tävlingen ska lämnas in senast den 10 september 2014. En jury på elva personer under ordförandeskap av Mark Wigley, professor och dekanus vid Columbia University Graduate School of Architecture, Planning and Preservation, kommer att sammanträda i Helsingfors och välja sex finalister bland bidragen som lämnats in under den första fasen.

Bidragen bedöms på basis av deras arkitektoniska design, deras relation till den föreslagna tomten och till stadsbilden, deras tillgänglighet för användarna och hållbarhet (inklusive kriterier gällande användningen av material) samt deras genomförbarhet. Genom att besöka en utställning på webben kan allmänheten se alla bidrag i den första fasen av tävlingen, med fokus på de 30 högst rankade bidragen.

I november 2014 offentliggör Guggenheimstiftelsen finalisterna, och den andra fasen av tävlingen kan börja. De som väljs till finalomgången har tid fram till mars 2015 att lämna in sina bidrag. Juryn sammanträder då åter i Helsingfors för att bedöma finalbidragen. Guggenheimstiftelsen offentliggör vinnaren i juni 2015. Det vinnande bidraget får ett pris på 100 000 euro och de fem övriga finalisterna får ett honorar på 55 000 euro var.

Helsingfors stad och den finska staten kommer efter tävlingens slut att överväga ifall byggandet och utvecklandet av museet skall påbörjas

Allmänheten och intresserade arkitekter är välkomna till tävlingens webbplats för tilläggsinformation: www.designguggenheimhelsinki.org.

Tävlingsjuryn

Jurymedlemmarna har valts av Guggenheimstiftelsen, finska staten, Helsingfors stad och SAFA. Juryumedlemmarna är:

 • Mark Wigley, professor och dekanus vid Columbia University Graduate School of Architecture, Planning and Preservation, (juryns ordförande)
 • Mikko Aho, utvecklingsdirektör, Helsingfors stad
 • Jeanne Gang, grundare och arkitekt, Studio Gang Architects
 • Juan Herreros, professor och arkitekt, Estudio Herreros
 • Anssi Lassila, arkitekt, grundare, OOPEAA Office for Peripheral Architecture
 • Erkki Leppävuori, generaldirektör, ledningsgruppens ordförande, Teknologiska forskningscentralen VTT
 • Rainer Mahlamäki, professor och arkitekt, Lahdelma & Mahlamäki
 • Helena Säteri, överdirektör, Miljöministeriet
 • Nancy Spector, biträdande direktör och Jennifer and David Stockman ledande kurator, Solomon R. Guggenheim Museum
 • Yoshiharu Tsukamoto, grundare och arkitekt, Atelier Bow-Wow
 • Ritva Viljanen, biträdande stadsdirektör, Helsingfors stad

Richard Armstrong har rätt att utan rösträtt delta i juryns sammanträden.

Stöd för tävlingen

Arkitekturtävlingen kunde arrangeras tack vare stöd från stödstiftelsen för Guggenheim Helsingfors, föreningen Guggenheim Helsinkiin, Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse och privatpersoner som vill förbli anonyma. Ett särskilt tack till BMW Group för deras stöd.

En vision för ett nytt Guggenheim Helsingfors

Förslaget som stiftelsen Solomon R. Guggenheim stiftelsen lade fram för Helsingfors stad i september 2013 innehåller en vision om ett Guggenheim Helsingfors som skulle organisera och presentera internationellt betydande utställningar av konst från 1900- och 2000-talen, men också specialisera sig på nordisk konst och arkitektur. Museet skulle presentera program organiserade av Guggenheimstiftelsen, som kanske inte annars vore tillgängliga i Finland, och skulle också skapa utställningar som kunde visas i andra Guggenheimmuseer och institutioner över hela världen. Så småningom skulle museet skapa en permanent samling som återspeglar utställningsprogrammet i museet.

Guggenheimstiftelsen anser det vara ytterst viktigt att museet betjänar invånarna i Helsingfors som en central mötesplats och ett genom hela året fungerande kulturcenter och dessutom som ett förstklassigt besöksmål vid havet för huvudstadens internationella besökare.

Den tilltänkta tomten för museet ligger i det sydvästra hörnet av Södra Hamnen, nära korsningen mellan Södra kajen och Skeppsbrogatan och strax intill Olympiaterminalen. Tomtens areal är ca 18 520 kvadratmeter. Museibyggnaden skulle täcka 12 100 kvadratmeter av den totala ytan och ha utställningslokaler på ca 4 000 kvadratmeter, vilket innebär att det till storleken skulle vara jämnförbar med Solomon R. Guggenheim-museet i New York. Byggnadens totala byggkostnad exklusive moms uppskattas till 130 miljoner euro.

En koncept- och utvecklingsstudie som Guggenheimstiftelsen genomförde visade att Guggenheim Helsingfors kunde väntas få 550 000 besökare om året. Den årliga ekonomiska inverkan uppskattas till 41 miljoner euro; i talet ingår de över 100 arbetsplatser som uppstår vid själva museet och de 340-380 arbetsplatserna som uppstår annanstans i landet och det årliga nettotillskottet av skatter på ca 3 miljoner euro. Hela studien kan laddas ner på engelska och finska på http://www.guggenheimhki.fi/uusi-ehdotus/.

Solomon R. Guggenheim stiftelsen

Solomon R. Guggenheim stiftelsen, som grundades år 1937, har som syfte att främja förståelsen för och uppskattningen av konst, i första hand modern konst och nutidskonst, genom utställningar, utbildningsprogram, forskningsverksamhet och publikationer. Guggenheimnätverket, som bildades på 1970-talet då Peggy Guggenheim Collection i Venedig anslöt sig till Solomon R. Guggenheim Museum i New York, har sedermera utvecklats ytterligare med Guggenheimmuseet i Bilbao (öppnat 1997) och Guggenheim Abu Dhabi (under utveckling). I framtiden kommer Guggenheimstiftelsen att inleda ytterligare internationella samarbetsprojekt som för nutidskonst, design och arkitektur utanför museerna, inklusive Guggenheim UBS MAP Global Art Initiative och samarbetet med stiftelsen Robert H. N. Ho Family Foundation. Mer information om stiftelsen finns på webbplatsen guggenheim.org.

Malcolm Reading Consultants

I London verksamma Malcolm Reading Consultants (MRC), har specialiserat sig på arkitekturtävlingar för konst- och andra museer och ideella organisationer. Victoria and Albert Museum, Glasgow School of Art, Storbritanniens paviljong på världsutställningen i Shanghai och biblioteket för utländsk litteratur i Moskva är några exempel på tävlingar som företaget har administrerat. MRC tror på designens kraft att skapa nya synsätt och verka som inspirationskälla. I anknytning till arkitekturtävlingen för Guggenheimmuseet i Helsingfors är konsultföretagets roll att samarbeta med intressenter i Guggenheimstiftelsen, Helsingfors stad, den finska staten och Finlands Arkitektförbund (SAFA) och att säkerställa att tävlingsprocessen är helt oavhängig. Mer information finns på webbplatsen malcolmreading.co.uk.

Om Understödsstiftelsen för Guggenheim Helsingfors

Syftet med Understödsstiftelsen för Guggenheim Helsingfors är att stödja utvecklingen av ett Guggenheim Helsingfors museum. Till en början stöder stiftelsen en öppen, internationell arkitekturtävling för att frambringa idéer för museibyggnaden samt offentligt program relaterat till tävlingen för att engagera samhället i allmänhet. Stiftelsen tjänar sitt syfte genom att samla medel och använda medlen och andra inkomster för att direkt eller indirekt uppfylla målen i dess verksamhetsidé. Guggenheim, Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf och Byggnadsindustrin RT rf grundade stiftelsen i Helsingfors våren 2014.

Mediakontakt

Tina Vaz
Solomon R. Guggenheim stiftelsen
+1 212 360 4284
tvaz@guggenheim.org

Jukka-Pekka Myllys
Miltton
+358 45 673 3056
jukka-pekka.myllys@miltton.fi

Maria Koistinen
Miltton
+358 50 326 6808
maria.koistinen@miltton.fi