Menu

à Aktuellt

Finalisterna besöker Helsingfors och alla tävlingsbidrag offentliggörs i sin helhet i den andra fasen av arkitekturtävlingen för Guggenheim Helsingfors

12 januari 2015

Stiftelsen Solomon R. Guggenheim Foundation meddelade i dag att de sex finalisterna i arkitekturtävlingen för Guggenheim Helsingfors kommer att besöka Helsingfors 14–16 januari 2015 för att granska tomten där det föreslagna nya museet eventuellt ska byggas, för att få mer information och anvisningar om byggprogrammet och respons på sina ursprungliga tävlingsbidrag samt för att presentera tidigare arbeten vid en offentlig gratisföreläsning för allmänheten. Syftet med besöket är att ge arkitekterna information och insikter som kan hjälpa dem utveckla sina idéer till det slutliga förslaget som ska lämnas in i april 2015, och att ge invånarna i Helsingfors ett tillfälle att höra deltagarna lägga ut sina tankar.

Det planerade besöket omfattar en granskning av tomten i Södra hamnen, informationsträffar med representanter för Helsingfors stad, finska staten och andra intressenter om ämnen som konst- och kulturlivet, stadsmiljön i Helsingfors och stadens ekonomi, samt träffar med representanter för Guggenheimstiftelsen om stiftelsens historia, samlingar, program och utställningar. Finalisterna kommer också att av juryn få detaljerade bedömningar av sina till finalen valda bidrag. Representanter för den högsta ledningen i Guggenheimstiftelsen kommenterar också bidragen. Den 16 januari kommer alla finalister att redogöra för sina synpunkter och presentera sina respektive företag vid en offentlig gratisföreläsning som börjar kl. 14.00 på Scandic Marina Congress Center, Skatuddskajen 6

Finalisterna är, i alfabetisk ordning:

  • AGPS Architecture Ltd. (Zürich, Schweiz och Los Angeles, USA)
  • Asif Khan Ltd. (London, Storbritannien)
  • Fake Industries Architectural Agonism (New York, USA; Barcelona, Spanien; Sydney, Australien)
  • Haas Cook Zemmrich STUDIO2050 (Stuttgart, Tyskland)
  • Moreau Kusunoki Architectes (Paris, Frankrike)
  • SMAR Architecture Studio (Madrid, Spanien och Western Australia)

Även om namnen på de sex finalistteamen nu har offentliggjorts, har tävlingsbidragen och finalisterna inte parats ihop, och varken juryn eller allmänheten kommer att veta vilket team står för vilket bidrag innan vinnaren kungörs i juni 2015.

Värdar för besöket är Ari Wiseman, biträdande direktör vid stiftelsen Solomon R. Guggenheim Foundation, och Ritva Viljanen, biträdande stadsdirektör, Helsingfors stad. “Det är en stor glädje för oss att kunna samla alla sex finalister i Helsingfors. Vi hoppas att hela Helsingfors ser lika mycket fram emot att få träffa dessa utomordentliga designers och att få höra mer om deras verksamhet. Vi ser detta offentliga uppträdande som ett väsentligt element, inte endast i själva arkitekturtävlingen, utan i allt vi skulle vilja göra i ett Guggenheimmuseum i Helsingfors”, säger Wiseman.

Alla bidrag till arkitekturtävlingen offentliggjorda i sin helhet

Guggenheimstiftelsen har nu som ett led i sin öppenhetspolicy offentliggjort alla de 1 715 bidragen till den första fasen i tävlingen i sin helhet. Sedan oktober 2014 har de två representativa bilderna och konceptbeskrivningen, som var obligatoriska element i tävlingsbidragen, varit uppsatta på tävlingens webbplats designguggenheimhelsinki.org. Nu delar Guggenheimstiftelsen dessutom resten av det fördjupande materialet som krävdes av alla deltagare: fyra planscher med visioner kring stadsmiljö, arkitektur och användbarhetskriterier. Detta fullständiga innehåll, som bedömdes av tävlingsjuryn, är i sin helhet tillgängligt avgiftsfritt och utan begränsningar på webbplatsen Guggenheim Helsinki GitHub web page.

“Inom arkitekturtävlingen för Guggenheim Helsingfors har både Guggenheimstiftelsen, Helsingfors stad och finska staten fått motta en exceptionellt stor mängd arkitektonisk intelligens”, säger Troy Conrad Therrien, kurator för arkitektur och digitala initiativ vid Solomon R. Guggenheim Museum. “Genom vårt initiativ att tillhandahålla allt innehåll i bidragen som öppet innehåll, kan allmänheten använda det intellektuella kapitalet som en resurs då man granskar arkitekturens tillstånd i dag och dess löften för morgondagen.”

Härnäst i tävlingen

Utom de ursprungliga tävlingsreglerna för den första fasen av tävlingen har nu anvisningarna för den andra fasen med ytterligare teknisk information, som ska beaktas vid utformningen av förslagen, lagts ut på tävlingens webbplats. Finalisternas bidrag och ett antal bidrag till den första fasen som fått hedersomnämnande av juryn kommer att ställas ut offentligt i Helsingfors våren 2015. Resultatet av tävlingen offentliggörs i juni 2015; det segrande förslaget belönas med 100 000 €, de fem andra finalisterna med 55 000 € var.

Finalisterna

AGPS Architecture Ltd. grundades år 1984; byrån leds av Marc Angélil, Sarah Graham och Manuel Scholl. Bland byråns senaste arbeten märks linbanan Portland Aerial Tram i Oregon, USA, Children’s Museum of Los Angeles, bostadshuset B35 i Zürich, terminalen Dock Midfield på den internationella flygplatsen i Zürich, den internationella skolan i Zürich, utvidgningen av Internationella Naturvårdsunionen IUCN:s huvudkontor i Gland VD, Schweiz, samt ett urbant utvecklingsprojekt i Addis Abeba, Etiopien.

Asif Khan Ltd. grundades år 2007 av byråns chef Asif Khan efter det att han utexaminerat från högskolan Architectural Association School of Architecture. Bland byråns bäst kända arbeten märks paviljongen MegaFaces vid de olympiska vinterspelen i Sotji 2014 (belönad med Cannes Lion Grand Prix for Innovation), Coca-Cola Beatbox Pavilion vid de olympiska spelen i London 2008, verket Radiant Lines vid festivalen Light in Winter i Melbourne 2014 (på förslag till Storbritanniens paviljong vid världsutställningen 2015 i Milano) samt verket Parhelia for Swarovski vid evenemanget Design Miami.

Fake Industries Architectural Agonism grundades år 2007 av Urtzi Grau (undervisar vid Princeton School of Architecture och Cooper Union) och Cristina Goberan (undervisar vid Columbia University). Byrån har gått in för tanken att den byggda miljön i nuläget inte framhäver det offentliga rummets potential. Den har producerat eller reproducerat flera utställningar, skrivelser och förslag och bl.a. förverkligat en ny velodrom i Medellín i Colombia samt generalplanen Superphosphates för gruvbyn Aldea Moret i Spanien.

Haas Cook Zemmrich STUDIO2050 grundades år 2012 i Stuttgart, Tyskland av Martin Haas, David Cook och Stephan Zemmrich. Bland dess bäst kända projekt i Tyskland märks kvarteret City Quarter T5 i Mannheim, Alnaturas huvudkontor i Darmstadt, Geometry Globals huvudkontor i Hamburg, bostadshuset Rheinschloss Wohnturm i Waldshut (under byggnad) samt nyplaneringen av kulturcentret Karlstorbahnhof (pågår).

Moreau Kusunoki Architects grundades år 2012 av dess ledare Kusunoki Hiroko och Nicolas Moreau. Bland dess bäst kända verk märks nya Théâtre du Beauvaisis, museet Fonds Régional d’Art Contemporain i Marseille, restaurangen Matsuri Boëtie i Paris samt torget framför det nya justitiepalatset, ritat av Renzo Piano, som uppförs i Porte de Clichy i Paris.

SMAR Architecture Studio grundades år 2007 av dess chef, Fernando Jerez. Bland projekten som byggts kan nämnas Scaffolder, en utställning av social bostadsproduktion i Madrid (2006);en serie paviljonger enligt principerna för hållbar utveckling för utställningar och mässor i Madrid och Barcelona åren 2006–2011 (Paper Pavilion, Polyester Pavilion, Spiber Pavilion, Garden Pavilion) samt Pipe House i Madrid (2013), en ombyggnad av en industribyggnad för bostadsbruk till en minimal kostnad och med känsla för rummets ursprungliga atmosfär.

Stiftelsen Solomon R. Guggenheim Foundation

Stiftelsen Solomon R. Guggenheim Foundation, som grundades år 1937, har som syfte att främja förståelsen för och uppskattningen av konst, i första hand modern konst och nutidskonst, genom utställningar, utbildningsprogram, forskningsverksamhet och publikationer. Guggenheimnätverket, som bildades på 1970-talet då Peggy Guggenheim Collection i Venedig anslöt sig till Solomon R. Guggenheim Museum i New York, har sedermera utvecklats ytterligare med Guggenheimmuseet i Bilbao (öppnat 1997) och Guggenheim Abu Dhabi (under byggnad). I framtiden kommer Guggenheimstiftelsen att inleda ytterligare samarbetsprojekt som tar nutidskonst, design och arkitektur ut från museerna, som exempel Guggenheim UBS MAP Global Art Initiative och samarbetet med stiftelsen Robert H. N. Ho Family Foundation Chinese Art Initiative. Mer information om stiftelsen finns på webbplatsen guggenheim.org.

Mer information

Tävlingens webbplats designguggenheimhelsinki.org
Projektets webbplats: guggenheimhki.fi

Mediakontakt

Jukka-Pekka Myllys
Miltton
(358) 45 673 3056
jukka-pekka.myllys@miltton.fi

Tina Vaz
Solomon R. Guggenheim Foundation
1 212 360 4284
tvaz@guggenheim.org